Presentación Fundación

 

Presentación

A Fundación Unha Galicia Moderna foi declarada de interese galego e rexistrada no Rexistro de Fundacións de Interese Gallego, mediante a Orde da Consellería de Economía e Facenda do 19 de xullo de 2005, que entrou en vigor con data 10 de agosto de 2005.

A Fundación Unha Galicia Moderna nace cuns obxectivos claros:

  • Proxectar e potenciar estudos, desde as universidades e os profesionais galegos, serios, rigorosos e contrastados, que expliquen a realidade da nosa Terra.
  • Xerar bolsas de calidade para mozos universitarios.
  • Difundir unha imaxe positiva de Galicia, que é capaz coas súas mulleres e homes de saír adiante. Por iso tentaremos, en base ás ideas dos mozos, lanzar proxectos empresariais que ilusionen.

Logo fundación Una Galicia Moderna

Padroado

O Padroado da Fundación deseñou o plan de actuación do exercicio 2006, período comprendido entre o 01 de xaneiro e o 31 de decembro de 2006.

Presidente
Miguel Ángel Vázquez Taín

Secretario
Agustín Santiago Fernández Pérez

Tesoureiro
Ramón Xoga Costa

Vogais
Ana Barreiro Buño
Mª do Pilar Basanta López
Jorge Borrajo Divos
José Ángel Canalejas Couceiro
Mª Teresa Cancelo Márquez
Lidia Gómez Moares
Isaías González García
José Antonio López Álvarez
Paula Nogueira Costa
Jesús Antonio Vázquez Pérez

Datos legais

Pode descargar os Estatutos da Fundación Unha Galicia Moderna desde a sección "Documentos", ao final desta páxina.

Fundación Una Galicia Moderna
C/ Cabaleiros, 29 1º.15009 A Coruña
CIF G-15872641
fundacion@unagaliciamoderna.com
Teléfono: 981 154 325