Ferramentas exclusivas

Base de Datos Tirant o Blanch

O Colexio ofrece aos colexiados DE MANEIRA EXCLUSIVA E GRATUÍTA o Servizo Xurídico Integral da Editorial Tirant o Blanch, que inclúe o acceso a multitude de servizos (Base de Datos integral; servizo de Consultoría On-line; Acceso á Doutrina da Editorial; servizo de Atención ao cliente os 365 días do ano incluíndo o servizo “buscámosllo” (servizo a través do cal se poden obter documentos de Xurisprudencia e Lexislación aínda que non se achen na base de datos).
Accede aquí á Base de Datos de Tirant (necesitarás claves de colexiado/a).

Calculadora Cláusula Solo

Accede aquí (necesitarás claves de colexiado/a)

Calculadora Multidivisas / IRPH

Accede aquí (necesitarás claves de colexiado/a)