Transparencia

Benvido ao portal de transparencia do Colexio de Economistas da Coruña

Información institucional

Estrutura orgánica

Funcións

Normativa colexial

Memorias

Información económica

Informe de Auditoría e Contas Anuais 2022

Informe de Auditoría e Contas Anuais 2021

Informe de Auditoría e Contas Anuais 2020

Informe de Auditoría e Contas Anuais 2019

Información e relación coa cidadanía

Canle ética

Procedemento de xestión das informacións e denuncias de acordo á Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

Máis información

Atención a consumidores e usuarios

De acordo coa lexislación estatal e autonómica reguladora dos colexios profesionais, o Colexio de Economistas ten entre os seus fins esenciais a protección dos intereses dos consumidores e usuarios dos servizos dos seus colexiados.

Máis información