Como corporación profesional, ao Colexio de Economistas da Coruña correspóndelle ordenar no seu ámbito o exercicio da profesión, representar a aquelas persoas que a exerciten, así como velar pola defensa dos intereses dos seus colexiados