Valentín Pich, reelixido presidente do Consello Xeral

Pich

A Asemblea de Decanos do Consello Xeral de Economistas reelixiu o pasado 3 de xuño por unanimidade a Valentín Pich como presidente, polo que comeza o seu terceiro e último mandato á fronte do organismo para un período de catro anos máis.

Con este nomeamento, os representantes dos colexios de economistas e de titulares mercantís mostran o seu recoñecemento á capacidade de xestión de Pich durante estes anos, especialmente pola súa contribución á unificación dos colectivos de economistas e de titulares mercantís feita en 2013. Baixo o seu liderado tamén se produciu o cambio de sede, a creación dun servizo de estudos, a mellora de servizos dos órganos especializados do Consello ou a xestión da crise do Covid-19.

Tras coñecer a súa reelección, Valentín Pich manifestou que encara esta nova lexislatura “co mesmo entusiasmo e ganas de traballar que a primeira”. Así mesmo, Pich mostrou o seu agradecemento aos decanos e decanas polo seu apoio, e puxo en valor o sobreesfuerzo realizado polo conxunto da organización colexial ante a situación ocasionada pola Covid-19.

Valentín Pich Rosell é licenciado en Económicas pola Universidade Autónoma de Barcelona. Auditor de contas e administrador concursal. Doutor Honoris Causa pola Universidade a Distancia de Madrid (UDIMA). É parte integrante dos órganos reitores de entidades de referencia no ámbito económico -tanto públicas como privadas-, entre elas, do Comité Consultivo da CNMV, da Comisión Legal da CEOE e membro da súa Xunta Directiva, da Comisión de Economía e Fiscalidade de Fomento do Traballo Nacional e membro da súa Comisión Executiva, e do Comité de Auditoría e do de Contabilidade do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas.

A súa traxectoria profesional está ligada en orixe aos servizos de estudos de diversas entidades e a maior parte da súa actividade desenvolveuna desde o seu propio despacho profesional. Actualmente é socio director dunha firma e dunha rede de despachos de referencia na área económica.

No Consello Xeral de Economistas ocupou anteriormente os cargos de secretario xeral do devandito Consello, presidente do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF) -órgano especializado en fiscalidade do Consello Xeral de Economistas-. Tamén foi decano do Colexio de Economistas de Cataluña.

Ver entrevista a Valentí Pich na Revista Ou Economista nº 193 (Xuño 2021)