Táboas dinámicas ao completo

Online
3 ao 6 e 10 ao 13 de xuño 2024 (18:00 a 20:00 horas)
16

Curso orientado á aprendizaxe ou á mellora das habilidades de calquera usuario e/ou profesional cuxo interese está fundamentado no manexo de listas de datos e a súa análise mediante a ferramenta estrela de Excel, as TÁBOAS DINÁMICAS.

O curso empeza desde as técnicas máis básicas como a creación dunha táboa dinámica, modificación do formato, cambio da función asociada e creación dun gráfico dinámico asociado á Táboa Dinámica e vai ata as técnicas máis avanzadas como a agrupación dos datos, creación de campos calculados e elementos  calculados e sobre todo o uso dos rangos dinámicos no manexo das Táboas Dinámicas, que lle permitirá ao usuario, realizar análises máis completas sobre a información que ten que manexar diariamente (reportes ou informes para análises cuantitativas, aplicables ás vendas, ingresos, gastos, operacións, finanzas, etc., imprescindibles e eficaces na toma de decisións de áreas estratéxicas, directivas ou gerenciales).

Dirixido a economistas, auditores, expertos contables, analistas, controllers e responsables económico-financeiros. 

Modalidade
E-learning
Homologación
Auditores: 16 horas noutras materias | REC: 16 horas
Formación

Contenido

Relator

Roberto  Mediero Enesta
Diplomado en Estatística e Experto en Tecnoloxías da información e comunicación. Experto en formación matemática, estatística e ofimática

Programa

1. TÉCNICAS FUNDAMENTAIS NO MANEXO DAS LISTAS DE DATOS

 • CONCEPTOS DUNHA LISTA DE DATOS ÓPTIMA.
 • ORDENACIÓN DIRECTA, AVANZADA E PERSONALIZADA.
 • Os AUTOFILTROS E FILTROS AVANZADOS.

2. TÉCNICAS BÁSICAS NA CREACIÓN DE TÁBOAS DINÁMICAS

 • INTRODUCIÓN. CREACIÓN DA TÁBOA DINÁMICA E PRIMEIRO ANÁLISE.
 • CARACTERÍSTICAS PREDETERMINADAS EN TODAS As TÁBOAS DINÁMICAS.
 • INSERIR FILTRO, ESTENDER E CONTRAER A INFORMACIÓN.
 • FUNCIÓNS ESTÁNDAR E MODIFICACIÓN DA FUNCIÓN ASOCIADA Á TÁBOA DINÁMICA.
 • DAR FORMATO Á TÁBOA DINÁMICA.
 • CREACIÓN DUN GRÁFICO DINÁMICO E O seu FUNCIONAMENTO.

3. TÉCNICAS AVANZADAS PARA CREACIÓN DE TÁBOAS DINÁMICAS

 • CÁLCULOS PORCENTUAIS.
 • AGRUPACIÓN DOS DATOS NUMÉRICOS, DATOS DATA E DATOS TEXTO.
 • CAMPOS CALCULADOS E As súas LIMITACIÓNS.
 • ELEMENTOS CALCULADOS E As PREVISIÓNS.

4. RANGO ESTÁTICO vs RANGO DINÁMICO

 • COMO FUNCIONA UN RANGO ESTÁTICO E As súas LIMITACIÓNS.
 • COMO CONVERTER UN RANGO ESTÁTICO NUN RANGO DINÁMICO. As TÁBOAS ESTRUTURADAS.
 • CARACTERÍSTICAS DAS TÁBOAS ESTRUCUTRADAS E QUE ACHEGA UN RANGO DINÁMICO.

5. TÉCNICAS AVANZADAS II PARA A CREACIÓN DE TÁBOAS DINÁMICAS

 • USO DOS RANGOS DINÁMICOS NA CONSTRUCIÓN DAS T. DINÁMICAS.
 • SEGMENTACIÓN DOS DATOS NAS T. DINÁMICAS.
 • CONEXIÓN DE VARIAS SEGMENTACIONES.
 • USO DO FORMATO CONDICIONAL NAS T. DINÁMICAS.
 • USO DAS T. DINÁMICAS PARA A CONSOLIDACIÓN DE LISTAS DE DATOS CON RANGOS ESTÁTICOS E DINÁMICOS.
 • CREACIÓN DE RELACIÓNS ENTRE TÁBOAS E ACHEGAMENTO Ao MODELO DE DATOS.

Datas, horario e desenvolvemento do curso

Luns a xoves, 3 ao 6 e 10 ao 13 de xuño 2024
16 horas en 8 sesións con horario de 18:00 a 20:00 horas.

Calendario Tablas dinámicas


O curso desenvolverase por videoconferencia en directo permitindo a interacción e as preguntas dos asistentes. Con antelación enviaranse as instrucións e a ligazón de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

Lugares de celebración

Online

Matricula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 200,00 € | Outros participantes: 320,00 €

Descontos (non acumulables):

- 10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos

- 20% membros REA e EC

- 50% desempregados

Documentos