Power BI Desktop - Nivel Intermedio. A nova dimensión na visualización dos datos

Online
15, 16, 17, 18, 22 y 23 de novembro (16:30 a 19:30 horas). 24 de novembro (16:30 a 18:30 horas)
7 sesións - 20

A orientación deste curso consiste en empezar a profundar en todas as fases do manexo da ferramenta BI por excelencia e que vai desde a conexión coa orixe de datos, a depuración dos datos e todas as súas técnicas, a xeración do modelo de datos e o seu enriquecemento coa linguaxe DAX, a creación do informe mediante os elementos de visualización e o formateo final do proxecto.

É imprescindible que o alumno realizase o curso de nivel introductorio ou na súa falta que teña algún coñecemento básico sobre a aplicación, fundamentalmente que sexa consumidor de informes.

Modalidad
E-learning

Contenido

PROGRAMA:

1. POWER BI DESKTOP: DESCRICIÓN E COMPOÑENTES

- Información xeral sobre Power BI (ferramentas Power e Contas do servizo Power BI)
- Introdución a Power BI Desktop

2. CONEXIÓN E DEPURACIÓN DOS DATOS CON POWER QUERY

- Conexións ás orixes de datos en Power BI Desktop.
- Conexión a un cartafol con arquivos de tipo texto ou de tipo Excel
- Depuración e transformación dos datos co editor de consultas.
- Agregar novas columnas.
- Tratamento de datos (Eliminar valores nulos, substituír, encher..)
- Tratamento de filas e columnas.
- Panel de Pasos Aplicados.

3. INTRODUCIÓN Ao MODELADO E RELACIÓNS DOS DATOS

- Conectar táboas-consultas.
- Cardinalidad e dirección das relacións.
- Táboas de Dimensións e Táboas de Feitos. Clave principal e clave secundaria.
- Categorización e formateo dos campos.

4. INTRODUCIÓN A DAX – EXPRESIÓNS DE ANÁLISES DE DATOS

- Medidas Implícitas e Medidas Explícitas
- Nova Medida, Nova Columna e Nova Táboa
- Exemplos de Medidas Explícitas como introdución a DAX
• Funcións de Agregación: Sum, Min, Max, Average, Count, Distintcount
• Funcións lóxicas
• Introdución ás funcións de Iteración: SUMX
• Introdución a Calculate e Filter,
• Introdución ás funcións data, Táboa Calendario e algunhas Funcións de Intelixencia de Tempo.

5. CREACIÓN DOS ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN DOS CADROS DE MANDOS

- Matrices e táboas
- Gráficos: columnas, barras, liñas, circular, anel …
- Segmentaciones de datos
- Visualizacións de mapas
- Medidores e cartóns cun só número
- Formas, cadros de texto e imaxes
- Duplicación dunha páxina de informe
- Xerarquías visuais e exploración en profundidade
- Construción dun marcador e técnicas de formato.

6. INTRODUCIÓN Ao SERVIZO Power BI (PUBLICACIÓN, DIFUSION)

 

RELATOR:

Roberto  Mediero Enesta. Diplomado en Estatística e Experto en Tecnoloxías da información e comunicación. Experto en formación matemática, estatística e ofimática.

 

Lugares de celebración

Online.

Matricula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 270,00 euros
Outros participantes: 435,00 euros

Descontos (non acumulables):

  • 10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos
  • 20% membros REA e EC
  • 50% desempregados


PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN