Excel Avanzado. Cadros de mando

Online
12 ao 15 e 19 ao 22 de setembro (18:00 a 20:00 horas)
16

Este curso está orientado en dar solución á necesidade de visualizar dunha maneira rápida, fácil e intuitiva os datos que dispomos e sobre todo das análises que realizamos sobre eles.

A construción de informes e cadros de mandos en Excel que permitan un tratamento útil da información converteuse nun proceso necesario en calquera usuario que manexa os datos do seu departamento ou empresa. Para iso utilizaremos todas as ferramentas que Excel achéganos de maneira nativa como: Táboas Dinámicas, Táboas Estruturadas, Formato Condicional, Funcións, Gráficos Dinámicos e a Segmentación de datos.

Dirixido a economistas, auditores, expertos contables, analistas, controllers e responsables económico-financeiros.

Modalidade
E-learning
Homologación
Auditores: 16 horas en outras materias | REC: 16 horas

Contenido

Relator

Roberto  Mediero Enesta
Diplomado en Estatística e Experto en Tecnoloxías da información e comunicación. Experto en formación matemática, estatística e ofimática

Programa


1. PREPARACION DA INFORMACIÓN BASEE DOS CADROS DE MANDO: TÉCNICAS AVANZADAS DE TÁBOAS DINÁMICAS

 • CREACIÓN DUNHA TÁBOA DINÁMICA
 • MODIFICACIÓN DA FUNCIÓN ASOCIADA Á T. DINÁMICA
 • CÁLCULOS PORCENTUAIS
 • AGRUPACIÓN DOS DATOS NUMÉRICOS, DATOS DATA E DATOS TEXTO
 • CAMPOS CALCULADOS E ELEMENTOS CALCULADOS. LIMITACIÓNS E PREVISIÓNS
 • USO DOS RANGOS DINÁMICOS NA CONSTRUCIÓN DAS T. DINÁMICAS
 • SEGMENTACIÓN DOS DATOS NAS T. DINÁMICAS
 • CREACIÓN DUN GRÁFICO DINÁMICO
 • CONEXIÓN DE VARIAS SEGMENTACIONES
 • USO DO FORMATO CONDICIONAL NAS T. DINÁMICAS


2. CONSTRUCIÓN DE CADROS DE MANDOS Ou DASHBOARDS

 • PRIMEIROS PASOS PARA A CONSTRUCIÓN DUN CADRO DE MANDOS
 • ESTRUTURA DUN CADRO DE MANDOS
 • FORMULACIÓN DOS OBXECTIVOS. TRATAMENTO DOS DATOS E DESEÑO DO CADRO.
 • CONSTRUCIÓN DUN CADRO DE MANDOS CO USO DE:
 • ORIXES DE DATOS: EXCEL, CSV, ACCESS
 • TÁBOAS ESTRUTURADAS Ou RANGOS DINÁMICOS
 • TÁBOAS DINÁMICAS
 • GRÁFICOS DINÁMICOS
 • MINIGRÁFICOS
 • FORMATO CONDICIONAL
 • SEGMENTACIÓN DE DATOS E As súas CONEXIÓNS
 • IMPLEMENTACIÓN DE BOTÓNS NO CADRO DE MANDOS CON MACROS SINXELAS

Datas, horario e desenvolvemento do curso

Luns a xoves, do 12 ao 15 e do 19 ao 22 de setembro.
16 horas en 8 sesións con horario de 18:00 a 20:00 horas.

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo permitindo a interacción e as preguntas dos asistentes. Con antelación enviaranse as instrucións e a ligazón de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

 

Lugares de celebración

Online

  Matricula

  Colexiados e persoal dos seus despachos: 200,00 euros
  Outros participantes: 320,00 euros

  Descontos (non acumulables):
  10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos
  20% membros REA e EC
  50% desempregados

  PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

  Documentos