Estado de información non financeira (EINF). As claves para a súa elaboración e verificación

Online
5 e 7 de outubro de 2021 (12:00 a 14:00 horas)
4

Este webinar ten como obxectivos coñecer, por unha banda, a preparación de Estados de Información non Financeira ou de Sustentabilidade - regulación actual, estándares de verificación internacionais e prácticas recomendadas para a preparación dun EINF- e, por outro, a verificación de información non financeira: os marcos de verificación e guías de referencia e os aspectos crave na verificación.

No seu desenvolvemento expoñeranse exemplos prácticos.

Homologación
Auditores: 4 horas noutras materias | REC: 4 horas

Contenido

Relator 

Helena Redondo

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais por ICADE. Membro do Sustainability Policy Group de Accountancy Europee. Membro da Comisión de RSC de AECA.
Experta en implantación de modelos de goberno corporativo, de sistemas de xestión de riscos e control interno, de plans de sustentabilidade, de programas de cumprimento e de sistemas de información financeira e non financeira.

 

Programa

Preparación de Estados de Información non Financeira ou de Sustentabilidade

 1. Evolución da información corporativa
 2. Evolución da regulación da información non financeira
  • Directiva 2014/95/UE
  • Lei 11/2018
  • Outra normativa
  • Proposta de nova directiva CSRD do 21 de abril de 2021
 3. Estándares de información non financeira ou de sustentabilidade máis xeneralizados:
  • Global Reporting Initiative (GRI Standards)
  • Value Reporting Foundation (integración de IIRC and SASB)
  • Proposta do EFRAG: EU Sustainability Reporting Standard-setting
  • Outras iniciativas de utilidade
 4. Recomendacións prácticas para a preparación dun Estado de información non financeira ou de sustentabilidade.
  • Na planificación
  • Na recompilación de información
  • Na redacción
  • Na verificación
  • Na presentación para a súa aprobación  

 
Verificación de información non financeira ou de sustentabilidade

 1. Contexto regulatorio
 2. Marcos de verificación e guías de referencia.
  • ISAE 3000 e a información estendida
  • ISAE 3000 adaptada ao caso español
  • Outros marcos
 3. Aspectos craves na verificación:
  • Niveis de aseguramento
  • Aceptación do traballo de verificación
  • Uso de traballos ou informes de terceiros
  • Planificación e fixación da materialidade do auditor
  • Avaliación do Control Interno
  • Probas de verificación máis habituais
  • Informe de verificación
 4. Exemplos prácticos

 

Data, horario e desenvolvemento do curso

Martes 5 e xoves 7 de outubro 2021
4 horas en 2 sesións con horario de 12:00 a 14:00 horas.

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo permitindo a interacción e as preguntas dos asistentes. Con antelación enviaranse as instrucións e a ligazón de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

Lugares de celebración

Online

Matricula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 75,00 euros
Outros participantes: 120,00 euros

Descontos (non acumulables):
10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos
20% membros REA e EC
50% desempregados


PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSO ORDEN DE INSCRICIÓN