Construción de cadros de mando

Online
16 ao 19 e 23 ao 26 de setembro 2024 (18:00 a 20:00 horas)
16

Este curso está orientado en dar solución á necesidade de visualizar dunha maneira rápida, fácil e intuitiva os datos que dispomos e sobre todo das análises que realizamos sobre eles.

A construción de informes e cadros de mandos en Excel que permitan un tratamento útil da información converteuse nun proceso necesario en calquera usuario que manexa os datos do seu departamento ou empresa. Para iso utilizaremos todas as ferramentas que Excel achéganos de maneira nativa como: Táboas Dinámicas, Táboas Estruturadas, Formato Condicional, Funcións, Gráficos Dinámicos e a Segmentación de datos.

Dirixido a economistas, auditores, expertos contables, analistas, controllers e responsables económico-financeiros.

O curso constitúe o terceiro módulo do Ciclo de Excel Avanzado, composto por un total de tres módulos, a través dos que se ofrece un completo programa no que, ademais de fórmulas e funcións avanzadas, inclúese formación sobre táboas dinámicas e sobre construción de cadros de mando en Excel.

 

Modalidade
E-learning
Homologación
Auditores: 16 horas en outras materias | REC: 16 horas
Formación

Contenido

Relator

Roberto  Mediero Enesta
Diplomado en Estatística e Experto en Tecnoloxías da información e comunicación. Experto en formación matemática, estatística e ofimática

Programa

1. REPASO DAS TÉCNICAS AVANZADAS PARA A CREACIÓN DE TÁBOAS DINÁMICAS

 • USO DOS RANGOS DINÁMICOS NA CONSTRUCIÓN DAS T. DINÁMICAS.
 • MODIFICACIÓN DA FUNCIÓN ASOCIADA Á T. DINÁMICA E CÁLCULOS PORCENTUAIS.
 • AGRUPACIÓN DOS DATOS NUMÉRICOS, DATOS DATA E DATOS TEXTO.
 • CREACIÓN DUN GRÁFICO DINÁMICO.
 • SEGMENTACIÓN DOS DATOS NAS T. DINÁMICAS.
 • CONEXIÓN DE VARIAS SEGMENTACIONES.
 • USO DO FORMATO CONDICIONAL NAS T. DINÁMICAS.


2. CONSTRUCIÓN DE CADROS DE MANDOS Ou DASHBOARDS

 • PRIMEIROS PASOS PARA A CONSTRUCIÓN DUN CADRO DE MANDOS.
 • ESTRUTURA DUN CADRO DE MANDOS. 
 • FORMULACIÓN DOS OBXECTIVOS. TRATAMENTO DOS DATOS E DESEÑO DO CADRO.
 • CONSTRUCIÓN DUN CADRO DE MANDOS CO USO DE:
  • ORIXES DE DATOS: EXCEL, CSV, ACCESS.
  • TÁBOAS ESTRUTURADAS Ou RANGOS DINÁMICOS.
  • TÁBOAS DINÁMICAS.
  • GRÁFICOS DINÁMICOS.
  • MINIGRÁFICOS.
  • FORMATO CONDICIONAL.
  • SEGMENTACIÓN DE DATOS E As súas CONEXIÓNS.
  • CONSTRUCIÓN DE CARTÓNS PARA A INCLUSIÓN DE INDICADORES NUMÉRICOS.
  • BOTÓNS NO CADRO DE MANDOS QUE ACHEGAN NOVAS FUNCIONALIDADES REALIZADOS CON HIPERVÍNCULOS Ou CON MACROS SINXELAS.

Datas, horario e desenvolvemento do curso

Luns a xoves, do 16 ao 19 e do 23 ao 26 de setembro 2024

16 horas en 8 sesións con horario de 18:00 a 20:00 horas.

 

Calendario Cuadros de mandos

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo permitindo a interacción e as preguntas dos asistentes. Con antelación enviaranse as instrucións e a ligazón de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

 

Lugares de celebración

Online

  Matricula

  Colexiados e persoal dos seus despachos: 200,00 euros
  Outros participantes: 320,00 euros

  Descontos (non acumulables):
  10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos
  20% membros REA e EC
  50% desempregados

  PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

  Documentos