USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Comisións de traballo

A diversidade no exercicio da profesión de economista fai que existan grupos con necesidades diferenciadas segundo a rama da actividade e a situación profesional.

Co fin de poder prestar un mellor servizo aos colexiados, creáronse distintas Comisións que se articulan como Grupos de Traballo que se reúnen periodicamente para expor, debater e elevar aos órganos de goberno do Colexio as súas necesidades. Cada unha delas está presidida por un membro da Xunta de Goberno que serve de ligazón entre a propia Xunta e a Comisión, á vez que coordina as súas actividades.

Calquera colexiado pode participar nas reunións do seu interese sen máis requisito que confirmar previamente a súa asistencia, igualmente pode facer chegar ao Colexio os temas que queira canalizar ás Comisións.

- Comisión de Auditoría-Sección REA: ten como obxectivo potenciar ao Economista que exerce a auditoría, e axudar a aqueles que queren acceder á profesión.

A Sección REA está presidida por José Antonio López, que ademais de pertencer á Xunta de Goberno do Colexio, é membro do Comité Directivo do REA. Esta condición permítenos coñecer máis de preto as actividades que o Rexistro realiza, do que se informa puntualmente na sección de Ou Economista dedicada á área fiscal.

- Comisión Fiscal: dá apoio aos economistas que exercen esta rama da profesión atendendo á súa problemática específica.

A Comisión Fiscal tamén está presidida por un membro do Consello Directivo do REAF, Agustín Fernández Pérez, que ostenta igualmente a condición de Secretario Xeral do Colexio.

As reunións da Comisión Fiscal, de carácter aberto para todos os interesados, celébranse habitualmente os primeiros luns de cada mes.

- Comisión Forense: a súa misión principal consiste en potenciar a imaxe e mellorar a cualificación do Economista que realiza traballos no ámbito xudicial e forense (actuacións xudiciais, periciais ou como experto independente). Ademais a Comisión Forense encárgase de xestionar a Quenda de Actuación Profesional.

Copresiden esta Comisión dous membros da Xunta de Goberno: Ramón Xoga Costa, tesoureiro do Colexio e Isaías González García, miembro do Comité Técnico e do Consello Directivo do REFOR-CGE.

- Comisión de Economistas Expertos Contables (EC): esta é a Comisión de máis recente creación, e foi promovida pola Xunta de Goberno coa finalidade de prestigiar o labor desenvolvido polos expertos contables, desenvolvendo un conxunto de accións encamiñadas a incrementar o seu recoñecemento profesional. O Experto Contable é unha figura recoñecida en varios países europeos como Portugal, Francia e Alemaña; e tamén en diversos países anglosaxóns e de América Latina. 

A Sección EC está presidida por José Ángel Canalejas, pertencente tamén á Xunta de Goberno do Colexio, e membro do Comité Directivo do Rexistro de Expertos Contable do Consello Genral de Economistas (REC-CGE).

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade