USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Ser membro ten vantaxes

Sistemas REDE-*TGSS

Descrición do sistema REDE:

REDE (Remisión Electrónica de Datos) é sistema cuxa misión é permitir o intercambio de información e documentos entre a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (*TGSS) e os usuarios a través de Internet.

Por medio de REDE pódese entrar en contacto directo coa *TGSS, permitindo o acceso a datos de empresa e traballadores, así como a remisión de documentos de cotización e afiliación e partes médicos. Elimínase así o circuíto de papel, mellorando a calidade dos datos e evitando as esperas nas oficinas da Administración.

Os ámbitos de actuación que abarca este servizo, son os seguintes:

  • Cotización: presentación de documentos das series *TC2 (Relación nominal de traballadores), tramitación de saldos acredores, e ingreso das cotas mediante *domiciliación en conta ou pago electrónico.
  • Afiliación: altas, baixas, variacións de datos de traballadores, así como consultas e petición de informes relativas a traballadores e empresas.
  • Tramitación dos partes de alta e baixa médica de *AT e *EP, así como os partes de confirmación, ao Instituto Nacional da Seguridade tanto derivados de continxencias comúns como de continxencias profesionais.

O usuario pode realizar estas xestións e recibir mensaxes da *TGSS desde o seu propio despacho, sen necesidade de desprazarse e sen as limitacións de horario de oficinas. Ademais elimínase o circuíto do papel, mellorando a calidade dos datos e evitando esperas nas oficinas da Administración.

Usuarios:

O sistema REDE pode ser utilizado polas empresas, agrupacións de empresas, entidades e organismos con concerto sanitario, e profesionais colexiados, entre os que estamos recoñecidos os economistas. Para iso é necesario solicitar previamente a oportuna autorización.

Procedemento de *solucitud de autorización para operar co sistema REDE:

En primeiro lugar o interesado debe acreditar a súa identidade de forma presencial mediante DNI nas oficinas de certificados dixitais da Seguridade Social, para solicitar o CERTIFICADO *SILCON que permite a realización de xestións a través de INTERNET, garantindo a seguridade das comunicacións e outorgando validez legal a calquera transacción electrónica que se realice coa *TGSS.

Unha vez obtido devandito certificado deberá presentarse ante a *TGSS a seguinte *documentacion (*presencialmente ou por fax):

  • Solicitude de autorización. Modelo oficial *FR101
  • Fotocopia do DNI do titular da autorización.

Importante:

Para a utilización do sistema REDE é necesario dispor dunha conta de correo electrónico de calidade e de uso exclusivo para o sistema.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade