USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Seguros

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVO PARA COLEXIADOS (AXA) 

O Consello Xeral ha realizado un concurso. que iniciou en 2017, de selección de Compañía de seguros para os seus Rexistros e/ou Colexios, e tras case dous anos de proceso ao cal concorreron todas as grandes Compañías do mercado , Allianz, Caser , AIG , Mapfre, AXA , Hixco …, ha decido contratar con AXA, por reunir as mellores condicións tanto en coberturas ,capitais, límites e curmás.

 

Presentación

Condicións xerais

Características oferta para auditores   

Características oferta para asesores fiscais   

Características oferta para administradores concursais

 

En canto a actividades aseguradas cabe destacar que se incluíron as actividades propias dos economistas máis outras que poden confluír nun mesmo despacho de economista podéndose contratar estas a condición de que  o despacho conte con polo menos 1 economista colexiado:

 

1. ECONOMISTA, PROFESORES, PERITOS MERCANTÍS E CONSULTORÍA-ASESORÍA FISCAL, LABORAL, ASESORAMENTO FINANCEIRO, ADMINISTRACIÓN DE LEIRAS, XESTOR ADMINISTRATIVO E XESTIÓN DE SUBVENCIÓNS

2. AUDITORES DE CONTAS E SOCIEDADES DE AUDITORÍA

3. ADMINISTRADOR CONCURSAL

4. GABINETES MULTIDISCIPLINARES: AVOGADO E ASESORÍA LABORAL, GRADUADO SOCIAL, CIENCIAS DO TRABALLO, RELACIÓNS LABORAIS, RECURSOS HUMANOS e DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

5. ADMINISTRACION CONCURSAL: AVOGADO

 

En canto a garantías cabe destacar que se incluíron as todas coas que contaban as pólizas actuais, máis as propias de AXA e algunhas novas ou que se ampliaron os límites:

 

.- Compensación por asistencia a xuízo

.- Responsabilidade Civil Subsidiaria por vulneración de datos de carácter persoal

.- Honorarios pendentes

.- Gastos de asistencia psicolóxica

.- Propiedade intelectual

.- Gastos de reputación

.- Gastos de publicidade e imaxe

.- Libre elección de avogado en Defensa e Fianzas Civís

.- Ampliación da delimitación xeográfica a TODO O MUNDO

.- Ampliación de seguro como RETA

.- AXA SEN franquía nas actividades de Auditoria e Concursal

.- A póliza de AXA CUMPRE escrupulosamente co Art. 55 RD 1517/2011 ao non pór límite anual

-. Inhabilitación para a profesión 3.00 €/mes máximo 18 meses

.- Libre elección de avogado en Defensa e Fianzas Civís

.- Ampliación da delimitación xeográfica a TODO O MUNDO

.-Nunha única póliza recóllense todas as actividades que desenvolven os colexiados. Unha única póliza, un único recibo e un único certificado. O que simplifica e abarata a xestión administrativa

 

 

AFORRO importante en para os socios que actúen como persoas físicas CUSTO 0

Sistema de Xestión

Baixo un único epígrafe garantirase á sociedade (PERSOA XURÍDICA) e aos socios (PERSOAS FÍSICAS), aínda que se facturase con distintos NIF . Unha sociedade con tres socios na que se factura a sociedade e os socios de forma independente POLA MESMA ACTIVIDADE incluiranse como un único risco-asegurado.

 

ACORDO DE DURACION PLURIANUAL DO SEGURO ( 2 anos garántese a curmá sen subida e un terceiro ano en función da sinistralidade)

 

Descontos sobre tarifas de oficinas AXA  para os Colexiados asegurados noutros produtos

 

- FOGAR Desconto de ata o 25%

- COMERCIO Desconto de ata o 25%

- AUTO Desconto de ata o 25%

 

Máis información oferta de AXA:

SEGURO DE VIDA E ACCIDENTES

Dentro das condicións exclusivas que se ofrecen a todos os colexiados a través do Consello Xeral de Economistas, inclúese un seguro de vida e accidentes con curmás reducidas para colexiados e familiares.
Pica aquí para consultar condicións.

Documentos

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade