USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Información COVID-19

Actualizado: 03/04/2020

 

Ante a profusión de información que desde o Colexio consideramos necesario e oportuno comunicar a todos os nosos colexiados, e co obxectivo de poder manter unha certa orde, e sobre todo, de ter toda a información ao alcance nun único lugar, creamos esta sección na que manteremos e actualizaremos toda a información e links de interese e iremos engadindo novidades que estarán claramente identificadas cunha icona. Esperamos que vos resulte de utilidade e, unha vez máis, pómonos á vosa disposición para canto estea nas nosas mans.

Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19. Inclúe, entre outras medidas -dirixidas a consumidores, familias e colectivos vulnerables-medidas dirixidas a pemes e autónomos, estas son algunhas delas:  

 • Liña específica para autónomos e pemes que sufran caídas de vendas ou baixas de persoal, dotada con 50 millóns de euros e xestionada a través de CERSA.
 • Acceso das empresas viables en concurso aos ERTEs.
 • Posibilidade de suspensión temporal ou modificación dos contratos de subministración para autónomos e empresas.
 • Moratoria das cotizacións sociais á Seguridade Social para empresas e autónomos.
 • Adiamento de pago de débedas coa Seguridade Social.

A continuación ampliamos información relacionada co contido deste Real Decreto-lei en dous ámbitos específicos:
Laboral: 
Desde a TGSS informáronnos que se vai a publicar un texto normativo que desenvolverá as novas medidas de apoio a empresas e traballadores por conta propia, incluídas no Real Decreto 11/2020, unha vez que se concreten as condicións polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

Axiña que estean concretados os procedementos e póidanse realizar as solicitudes de adiamento informarémosvos. Ver máis información sobre as condicións e prazos de solicitude no Boletín de Noticias REDE nº 7 publicado hoxe.

Tributario:
Ver nota de aviso 24/20 do REAF coas modificacións no ámbito tributario

Ver resumo do contido completo do RDL 11/2020 elaborado polo Consello Xeral de Economistas.

Ámbito laboral


Orde da Consellería de Economía e Industria (publicada no DOG de 2 de abril) pola que se amplía o prazo de resolución e notificación dos ERTES por causa de forza maior derivada do COVID-19, que se estende a dez días.
 
Importante: a comunicación ao SEPE deberá realizarse en calquera caso no prazo de 5 días desde a solicitude, nos supostos de que o ERTE tramítese por causa de forza maior, ou desde a data en que a empresa notifique á autoridade laboral competente se o expediente tramítase por causa económica, técnica, organizativa e de produción. Así o dispón o  Decreto Lei 9/2020.
Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais. A actividade dos despachos queda cualificada como esencial. Ver resumo deste Real Decreto Lei elaborado polo Consello Xeral.
Orde SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.
Documentos acreditativos da necesidade de desprazamento por motivos laborais: 

Real Decreto-Lei 9/2020, de 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19.  Destacamos: interrupción do cómputo dos contratos temporais, aplicación do silencio administrativo positivo para os ERTES solicitados por forza maior; non consideración como justificativas da extinción do contrato de traballo nin do despedimento a forza maior nin as causas económicas, técnicas, organizativas e de produción derivadas do COVID-19.
Ver resumo do Consello Xeral sobre o contido deste RDL.
Moitas das preguntas que nos chegan ao redor da tramitación de ERTES, así como ao cesamento de actividade para autónomos, están a ser resoltas polo EAL (Economistas Asesores Laborais do Consello Xeral de Economistas), que publicou a seguinte documentación:

(*) Ademais, aquí poderás acceder á Resolución do Director Xeral de Ordenación da Seguridade Social co criterio sobre a aplicación da prestación extraordinaria por cesamento de actividade.
Información do SEPE:
 • Importante: para remitir a información dos traballadores, no caso de que non teña número de referencia do ERTE, debe indicarse na casa correspondente o código 12020
 • Comunicado ante o COVID-19.  
 • Como solicitar prestación de desemprego en nome dos traballadores.
 • Persoal de solicitude colectiva de prestacións por desemprego.
Aconsellamos tamén a lectura de información publicada polo Ministerio de Traballo e Economía Social (ver apartado destacados) e polo Ministerio de Inclusión, Seguridade
Consulta aquí a última información da TGSS sobre:

Resposta  dos servizos centrais da TGSS  sobre comunicación de cambio de CTP retroactivo e inactividade por ERTE.

Boletín de noticias  REDE 6/2020. Inclúe, ademais doutras cuestións de interese, aclaracións en materia de cotización en relación cos ERTE.

Boletín de noticias REDE 5/2020, inclúe: 
  •  Novidades no servizo de atención da TGSS. A este respecto engadimos que desde a Dirección Provincial da Coruña facilitáronnos as seguintes direccións de mail para os nosos colexiados Autorizados Rede: A-coruna.atencionusuario.tgss@seg-social.é , Creta.tgss-a-coruna.dp@seg-social.é
  • Actuacións no ámbito da xestión dos partes de IT.
  • Ampliación do prazo para a corrección de datos de alta.
  • Presentación de escritos e solicitudes a través de correo electrónico.
 
Ámbitos fiscal, financeiro, contable, concursal, auditoría, internacional e outros

Desde dos distintos órganos especializados do Consello Xeral de Economistas púxose a disposición de todos a colexiados información dos distintos ámbitos -fiscal, financeiro, auditoría, contabilidade, concursal, protección de datos,...-  que recolle medidas adoptadas en relación coa crise do COVID-19, tanto desde o goberno central como desde as distintas administracións, consultas realizadas e ligazóns de interese.

Esta información , cuxa consulta recomendamos, mantense ademais permanentemente actualizada. Destacamos as seguintes actualizacións:
Concursal:
Contable:
Informe de EC-Economistas Contables do Consello Xeral de Economistas sobre os efectos do COVID-19 nas contas anuais.
Nota de aviso de EC sobre o RDL 11/2020 (acerca de prórroga das auditorías voluntarias, formulación de contas durante o período de alarma e validez de xuntas por vídeo ou conferencia telefónica).

 

 •  ICO: liñas ICO para sector turístico e actividades conexas afectadas polo COVID-19.
Contable:
Informe de EC-Economistas Contables do Consello Xeral de Economistas sobre os efectos do COVID-19 nas contas anuais.
Nota de aviso de EC sobre o RDL 11/2020 (acerca de prórroga das auditorías voluntarias, formulación de contas durante o período de alarma e validez de xuntas por vídeo ou conferencia telefónica).

Fiscalidade autonómica:
Galicia apraza a presentación de impostos e o pago de liquidaciónsA Orde do 27 de marzo establece unha prórroga ata o 30 de xuño de 2020 (ou se o estado de alarma finaliza con posterioridade a esta data, ata que transcorra un mes contado desde a finalización) para a presentación de declaracións ou autoliquidaciones e o o ingreso da débeda correspondente tributaria, para os impostos xestionados pola Comunidade Galega, cuxo fin de cómputo finalice desde o 14 de marzo ata o final do estado de alarma.


Situación dos Rexistros da Propiedade, Mercantís e de Bens Mobles


Ademais das medidas aprobadas no ámbito mercantil que podes consultar picando aquí, os Rexistros da Propiedade, Mercantís e de Bens Mobles elaboraron un documento no que dan resposta a 21 cuestións sobre o seu funcionamento e criterios ante o estado de alarma polo COVID-19.  Ver documento.

Lexislación xeral


Compendio de toda a normativa publicada no BOE en relación coa crise do COVID-19 (última actualización 28 de marzo).

Servizo de consultas


Lembrámosvos que o Consello Xeral de Economistas puxo a disposición de todos un servizo de consultas, picando aquí podedes formular as vosas consultas.

Así mesmo elaborouse unha guía de preguntas frecuentes.

Desde o noso Colexio estamos a atender tamén as cuestións que nos expondes, que tratamos de resolver, na medida das nosas capacidades, ou elevamos ao propio Consello Xeral en casos de maior complexidade.

As nosas reivindicacións como colectivo


En defensa do noso colectivo,  tanto desde o Consello Xeral como desde o Consello Galego de Economistas, seguimos reivindicando ante as distintas administracións todas aquelas medidas que cremos de xustiza e que nos están afectando o exercicio da profesión.
.

Webinar gratuítos


Webinar gratuítos  para colexiados sobre medidas fiscais, laboral e contable. (Se non recibiches a información do Colexio para poder inscribirche ponche en contacto connosco a través de mail).

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade