USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Outras publicacións


Novidade editorial: *Preconcursalidad e reestruturación empresarial (2ª edición).  

A presente segunda edición da obra *Preconcursalidad e Reestruturación empresarial persegue construír, partindo do cambio de paradigma que supuxo a caída de *Lehman *Brothers, unha teoría xeral sobre a reestruturación *preconcursal de empresas e particulares en insolvencia ou proximidade a esta, analizándose con criterios de *sistematización no marco europeo e norteamericano, os distintos modelos existentes, co fin de situar e actualizar no devandito contexto o Dereito español.

A aproximación ao estudo dos temas efectúase desde o Dereito positivo contido na Lei Concursal 22/2003, sucesivamente reformada nesta materia, en particular no período comprendido entre os anos 2009/2015, analizándose o réxime xurídico dos «acordos de refinanciamento» e os «acordos extraxudiciais de pagos», así como os mecanismos *exoneratorios de pasivo insatisfeito e en particular o «compoñente técnico» desta regulación, que en ocasións dificulta a aproximación a esta por académicos e operadores do tráfico.

Autora: *Juana Pulgar *Ezquerra.

*Ojear libro: www.wolterskluwer.es/mk/pdf/preconcursalidad-e-*reestructuracion/*index.*html

Máis Información: é-clienteslibrerias@wolterskluwer.com

*Barómetro de Economía 

Esta publicación responde a unha iniciativa do Colexio de Economistas da Coruña que pretende solicitar a opinión dos seus propios colexiados sobre os parámetros craves da situación económica da súa contorna e tamén sobre temas puntuais de actualidade. O seu obxectivo último é difundir esa opinión ás institucións e á sociedade galega no  convencemento de que as características e a *cualificación do colectivo do que procede fana especialmente valiosa.

Pero ademais, para dispor dunha información veraz e contrastada, esta publicación vai ter unha periodicidade trimestral que permitirá proporcionar a fiabilidade que esixen este tipo de informes, que entendemos son máis útiles, se cabe, nestes momentos de crises en que se atopa inmersa a economía española e mundial.

As opinións son obtidas a través dun proceso de enquisas que o Colexio encomendou a un cualificado equipo de investigadores da Universidade da Coruña,  e que se estruturan en dúas seccións, unha delas fixa -cuxa evolución ser irá analizando trimestre a trimestre- e outra variable que dependerá da situación conxuntural do momento en que se realiza a enquisa.

Os distintos *barómetros  iranse subindo trimestralmente á Biblioteca desta Web.

Actualidade Fiscal Comentada 2004-2010

O interese constatado que entre os profesionais da asesoría fiscal suscitan as "Reseñas de Actualidade Fiscal"   publicadas no boletín Ou Economista por Miguel  Caamaño - Catedrático de Dereito Financeiro e Tributario e Avogado- propiciou a edición dunha obra recompilatoria que leva por título "Actualidade Fiscal comentada  2004-2010".

Editado conxuntamente co Rexistro de Economistas Asesores Fiscais, o libro recolle todas as colaboracións (reseñas e artigos) do autor publicadas no *boleín do Colexio desde os seus comezos, alá polo número 1 (abril de 2004), e incorpora tamén un índice de materias a fin de optimizar a súa utilidade como elemento de consulta.

Plan Xeral Contable

O *Consello *Galego de Colexios de Economistas publicou un libro sobre o novo Plan Xeral de Contabilidade (*RD 1514/2007) e o Plan Xeral de Contabilidade para PEMES (*RD 1518/2007). A publicación, que conta co patrocinio do IGAPE, que inclúe ademais a vantaxe de que os textos inclúen xa as correccións dos *RD 1514 e 1515 publicadas no seu día no BOE.

A institución *supracolegial, consciente da importancia da materia para todos os profesionais do sector, confía en que o texto se converta en "referencia básica e instrumento de traballo para os expertos que desenvolven o seu labor no ámbito financeiro contable", tal e como afirma no seu prólogo Roberto Pereira, Presidente do *Consello *Galego de *Colexios de Economistas e Decano do noso Colexio.

 

Dicionario Comentado de Termos Financeiros Ingleses de Uso Frecuente en Español

A internacionalización do mundo financeiro é unha realidade, e a liberalización dos sistemas financeiros han producido unha maior *flexibilización de contratación nos mercados internacionais.

Este dicionario ofrece un compendio explicativo da extensa serie de termos da lingua inglesa que se usan con frecuencia en español dentro do ámbito da terminoloxía dos mercados financeiros. Esta obra pode ser útil para os filólogos, *traductólogos, economistas e avogados, xa que os foros da filoloxía moderna han incorporado ás súas formulacións tradicionais os estudos que se ocupan do uso dos idiomas en contextos especializados.

Manual de Seguridade en Internet. Solucións Técnicas e Xurídicas

Na elaboración deste libro, hai unha dobre e ambiciosa intención.

Por unha banda integrar, nunha soa publicación, todo o relativo á seguridade en Internet, abarcando o amplo e cambiante espectro técnico xunto ao necesario marco xurídico.

Unha vez fixado o contido, a segunda intención céntrase no obxectivo que perseguen os autores: polo ao alcance dos empresarios e profesionais, principalmente dos máis pequenos e necesitados de coñecemento e axuda.

Por iso foi redactado cunha clara vocación divulgativa, fuxindo de toda pretensión académica, *doctrinal ou *preciosista. Optouse, tamén, por incluír múltiples esquemas e resumos que axudan considerablemente á consecución deste segundo obxectivo.

Cómic Economistas

En formato de cómic e co propósito de difundir a historia da economía e a profesión de economista desde a prehistoria ata os nosos días, preséntase esta publicación, que conta demais cunha linguaxe moi sinxela e ameno. Os seus autores son Manuel *Rajal Fernández e Antonio Fernández Pérez.

Revista Galicia en Clave Económica. Revista Atlántica de Economía

En colaboración coa Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade da Coruña.
Pretende axudar a coñecer a realidade económica mantendo unha permanente atención cara á análise dos principais problemas económicos da área Atlántica.

 

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade