USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:
Buscador de colexiados
emprégate!
Revista"

Última Revista Descarga la Revista.

pdf Descárgao 2.11Mb

Celebradas nun único evento online as Xornadas Profesionais 2020 do Consello Xeral

04/12/2020

Nova: Celebradas nun único evento online as Xornadas Profesionais 2020 do Consello Xeral

Os pasados días 17, 18 e 19 de novembro tiveron lugar, nun único evento e integramente formato online a consecuencia da Covid-19, as Xornadas Profesionais 2020 que cada ano organiza o Consello Xeral.

Deste xeito, foron máis de 1.200 os profesionais que asistiron a estas Xornadas Profesionais, que deron comezo co martes día 17 coa celebración do AuditMeeting, a habitual cita anual dos profesionais da auditoría, o mércores 18 a quenda foi para os fiscalistas coa celebración das Xornadas Tributarias do REAF, pechándose esta macro evento o xoves día 19 co Encontro de Economía Forense.

Precisamente, as mencionadas Xornadas Tributarias foron as primeiras nas que Agustín Fernández, Secretario Xeral do noso Colexio, participou como presidente do REAF, polo que quixo brindar, na Apertura Institucional das mesmas, unhas palabras de recoñecemento para o encomiable labor desenvolvido polo seu predecesor, Jesús San Martín, que ocupou o cargo durante os últimos 13 anos.

Así mesmo, sinalou que, no exercicio do seu mandato, perseverará na liña de tratar “que o labor realizado polos profesionais do asesoramento fiscal sexa recoñecida pola sociedade no seu conxunto e que o desenvolvemento da mesma se produza nun marco de relacións co resto de estamentos e institucións coas que interactuamos no noso traballo de respecto e  colaboración mutua”, ademais de continuar co traballo “de informar o Rexistro de todos aqueles proxectos normativos que se nos remite, sempre en aras a tratar de mellorar a situación do exercicio profesional”.

Acompañaron a Agustín Fernández nesta Apertura, Inés María Bardón, Secretaria de Estado de Facenda; Valentí Pich, Presidente do Consello Xeral de Economistas e Luís do Amo, secretario técnico do REAF. 

 

O REAF ofrece, un ano máis, as súas recomendacións para optimizar a Campaña da Renda 2020

Como vén sendo habitual, e aproveitando a celebración as Xornadas Tributarias, o seu foro anual, os fiscalistas do Consello Xeral celebraron unha rolda de prensa para dar 80 recomendacións de face á próxima Campaña da Renda, entre as que destacamos os seguintes:

- Hai que ter presente que, como consecuencia da declaración do estado de alarma, paralízase o cómputo do prazo de reinversión, que é de dous anos, para deixar exenta a ganancia patrimonial que se produce ao transmitir a vivenda habitual, e que, por tanto, non se contan no devandito prazo os días transcorridos desde o 14 de marzo ata o 30 de maio de 2020.

- O mesmo ocorre co prazo de seis meses, para reinvestir en rendas vitalicias, que teñen os maiores de 65 anos cando transmiten calquera ben ou dereito, para non tributar pola ganancia patrimonial obtida.

- Se este ano vai obter ingresos do traballo superiores a 14.000€, en parte satisfeitos pola súa empresa e en parte polo SEPE, ao estar en ERTE, prepárese para a campaña de Renda 2020, porque terá que declarar e é moi probable que lle salga a ingresar.

- Se non pactou coa súa empresa recibir retribucións en especie que non tributan, pode ser un bo momento para expolo de face ao ano que vén. É o caso do cheque-transporte, o cheque-restaurante ou o seguro médico que paga a empresa. Para que este último sexa retribución en especie exenta é necesario que o tomador do seguro sexa a empresa que outorga tal retribución ao traballador.

- Se en 2020 doou ou vai doar un negocio ou as participacións nunha sociedade a través da que realiza unha actividade económica, comprobe que se cumpran os requisitos da norma estatal do Imposto sobre Sucesións e Doazóns para aplicar a redución na transmisión da empresa familiar porque, só nese caso, non pagará pola ganancia patrimonial que se lle puxo de manifesto.

- Se ten un plan de pensións e a continxencia de xubilación ou discapacidade acaeceu en 2012, non cobrou prestacións e quere beneficiarse dun rescate en forma de capital coa redución do 40 por 100 –só posible polas prestacións correspondentes a achegas realizadas ata 2006-, o prazo máximo expira o 31 de decembro de 2020. E se a continxencia produciuse en 2018 o prazo máximo tamén finaliza na mesma data.

- Se é empresario ou profesional e satisfixo gastos de atencións a clientes e provedores durante 2020, convenlle ter en conta que o máximo deducible é o 1% do importe neto da cifra de negocios do propio exercicio, polo que, desde o punto de vista fiscal, interésalle non pasarse neste capítulo.

- Aproveitar algún elemento patrimonial con liquidez para transmitilo con perdas a fin de conseguir reducir a tributación das ganancias patrimoniais que se nos puxeron de manifesto durante o ano por outras transmisións. Agora ben, a perda non será aproveitable se volvemos adquirir os elementos, en xeral no prazo dun ano e, se se trata de valores cotizados, nos 2 meses anteriores ou posteriores. En sentido contrario, aproveitar perdas patrimoniais por transmisións do exercicio, ou que traiamos arrastradas de anos anteriores por non poder compensalas, para reducir plusvalías que xeremos ao transmitir elementos patrimoniais antes do 31 de decembro. Neste caso, mesmo podemos volver adquirilos de novo.

- Se fai achegas a sistemas de previsión social, como a plans de pensións, poderá aforrarse unha porcentaxe do importe destinado a este tipo de produtos ata o menor dos seguintes límites en 2020: 8.000€ ou o 30% da suma de rendementos do traballo e de actividades económicas. A final de ano é o momento de pensar se nos interesa esgotar o límite, sabendo que o aforro fiscal é o noso tipo marxinal máximo aplicado á achega. Este ano pode ser aínda máis interesante esgotar o límite se consideramos que para o próximo reducirase a só 2.000€ se se aproba neste punto o proxecto de Orzamentos para 2021.

- En caso dun contribuínte cuxo cónxuxe obtivese ingresos do traballo ou de actividades económicas que non vaian superar os 8.000€ en 2020, tamén poderá reducir a súa base facendo achegas ao plan do cónxuxe, antes de que termine o ano, co máximo de 2.500€. Isto hai que telo máis presente agora porque é posible que se reduza o límite a só 1.000€ se se aproba neste punto o proxecto de Orzamentos para 2021.

- Como se recomenda sempre, pódese aproveitar para amortizar máis hipoteca antes de que finalice o ano, ata 9.040€, se aínda ten dereito á dedución por adquisición de vivenda habitual en caso de adquirila antes de 2013.

- Como para 2020 incrementouse a dedución por donativos en 5 puntos porcentuais, é aínda máis interesante fiscalmente realizar donativos antes de finalizar o ano e así reducir a súa factura fiscal. En concreto, poderá deducir o 80% dos primeiros 150€ doados. O resto do donativo dá dereito a deducir o 35% do seu importe, salvo que realice doazóns habitualmente a esa mesma entidade, nese caso esta última porcentaxe será do 40%.

- Aos contribuíntes que teñen rendas do traballo, do capital inmobiliario e de actividades económicas superiores a 300.000€ pódelles convir adiantar ingresos ou rendementos netos antes de que finalice o ano, considerando que está previsto que a lei de Orzamento para 2021 incremente 2 puntos porcentuais o gravame a partir de dita contía de base liquidable.

- Quen estean a pensar en transmitir algún activo con plusvalía ou en recibir beneficios da súa sociedade como socio da mesma, e estes vaian ser superiores a 200.000€, conviría que fixesen a operación antes de que finalice o ano. A partir de 2021 –se se aproba nos termos proxectados a lei de Orzamentos para ese ano- a tributación do aforro aumenta en 3 puntos, pasando do 23 por 100 actual ao 26, para bases superiores a 200.000€.

Na Bibioteca Web dispondes do Documento "Planificación Renda 2020" íntegro para a súa descarga.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade