USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:
Buscador de colexiados
emprégate!
Revista"

Última Revista Descarga la Revista.

pdf Descárgao 3.60Mb

Cumprimento da Lei de Sociedades Profesionais

09/07/2019

Nova: Cumprimento da Lei de Sociedades Profesionais

NOTA INFORMATIVA (con información do Rexistro Mercantil da Coruña)

 

A lei 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades Profesionais (BOE 65, de 16 de marzo de 2007), na súa Disposición Transitoria primeira establece: 

Disposición transitoria primeira. Prazo de inscrición no Rexistro Mercantil.

1. As sociedades constituídas con anterioridade á entrada en vigor desta Lei e ás que lles fose aplicable a tenor do disposto no seu artigo 1.1, deberán adaptarse ás previsións da presente Lei e solicitar a súa inscrición, ou a da adaptación no seu caso, no Rexistro Mercantil, no prazo dun ano desde a entrada en vigor desta.

2. Transcorrido o prazo establecido no apartado anterior sen darse cumprimento ao que nel disponse, non se inscribirá no Rexistro Mercantil documento algún. Exceptúanse os títulos relativos á adaptación á presente Lei, ao cesamento ou dimisión de administradores, xerentes, directores xerais e liquidadores, e á revogación ou renuncia de poderes, así como á disolución da sociedade e nomeamento de liquidadores e os asentos ordenados pola autoridade xudicial ou administrativa.

3. Transcorrido o prazo de dezaoito meses desde a entrada en vigor da presente Lei sen que tivese lugar a adaptación e a súa presentación no Rexistro Mercantil, a sociedade quedará disolta de pleno dereito, cancelando inmediatamente de oficio o Rexistrador Mercantil os asentos correspondentes á sociedade disolta.

A Dirección Xeral de Rexistros e Notariado (DG) en Resolucións ditadas (por todas a de 18 de xullo de 2018, BOE 190 de 7 de agosto) referentes á interpretación e aplicación da citada Disposición Transitoria, confirmou as cualificacións negativas de distintos rexistradores nas que se puña de manifesto a necesidade de adaptar os estatutos daquelas sociedades constituídas con anterioridade á entrada en vigor  da lei de SP, en cuxo obxecto social houbese actividades que puidesen incidir nas que son exclusivas das profesionais, debendo procederse á reactivación da sociedade adaptándose á lei de SP ou continuando como mercantil ordinaria modificando o obxecto social para quedar como sociedade de intermediación, de medios ou de comunicación de ganancias e manifestación expresa de tratarse de sociedade NON profesional ou ben proceder á liquidación e extinción ao estar disolta de pleno dereito.

 

Citada doutrina da DG reconduce o criterio do rexistrador na súa función calificadora. É por iso que para evitar a aplicación da repetida Disposición Transitoria aquelas sociedades que no seu obxecto social tivesen actividades que puidesen ser claramente exclusivas das profesionais por resultar directamente imputable á propia sociedade os dereitos e obrigacións derivados da actividade profesional dos socios, deberán adoptar acordo en xunta xeral acordando a reactivación, ben a súa adaptación á lei de SP (excluíndo en todo caso outras actividades), ben a modificación do obxecto no sentido de tratarse de sociedade NON profesional e ser de intermediación, de medios ou de comunicación de ganancias ou ben a apertura da fase de liquidación. No caso de que o acordo non fose tomado por unanimidade de todos os socios deberán facer constar que ningún exercitou o dereito de separación.

 

Respecto das constituídas con posterioridade á entrada en vigor da lei de SP que non se vexan afectadas pola disolución de pleno dereito e que se manteñan como sociedades non profesionais deberán, así mesmo, por acordo de xunta xeral facer tal manifestación de NON profesional e definirse como sociedade de intermediación, de medios ou de comunicación de ganancias.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade