USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:
Buscador de colexiados
emprégate!
Revista"

Última Revista Descarga la Revista.

pdf Descárgao 4.14Mb

O REAF presenta o informe Renda e Patrimonio 2017

27/04/2018

Nova: O REAF presenta o informe Renda e Patrimonio 2017

 

O Servizo de Estudos do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais elaborou por vixésimo noveno ano consecutivo o documento técnico titulado Declaración de Renda e Patrimonio, no que se repasan  as novidades doctrinales e jurisprudenciales destes impostos.

No informe analízanse as novidades estatais e autonómicas desta campaña de declaracións, xunto coas últimas interpretacione s da doutrina e a xurisprudencia, dando recomendacións prácticas para elaborar a declaración, resaltando especialmente as opcións que, indefectiblemente, hanse de exercitar ou non agora. Ademais, no documento préstase atención ás novidades aplicables para a próxima declaración, a de 2018, tanto as que xa foron aprobadas como as incluídas no Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2018 que acaba de entrar no Congreso dos Deputados. Respecto de devandito proxecto de lei, Valentín Pich, presidente do Consello Xeral de Economistas de España, manifestou que “as contas públicas proxectadas, aínda que son moderadamente expansivas, poderán cadrarse co déficit comprometido para este ano (2,2%), aínda que haberá que executar o orzamento con cautela e mirando de esguello ás incertezas que agora mesmo pesan sobre a nosa economía”.

Así mesmo, tanto Valentín Pich como o presidente do REAF, Jesús Sanmartín, apelaron á sensibilidade da AEAT respecto dos prazos de presentación de declaracións informativas a Facenda, como as declaracións de entidades en réxime de atribución (modelo 184) e as de operacións con terceiros (modelo 347), que se adiantaron recentemente e que, pola súa complexidade e por xuntarse co resto de prazos de declaración, “tanto empresas como asesores ven incapaces de cumprimentar correctamente”.

Sobre a declaración de Renda deste ano, o REAF realiza as seguintes recomendacións:

· Obter o borrador e os datos fiscais e revisalos antes de confirmar a declaración, atendendo en especial a: titularidade real de bens e dereitos a efectos dos rendementos de contas, de activos financeiros ou inmobles; imputación de rendas inmobiliarias; circunstancias persoais e familiares se cambiasen; e rendas polas que non tivo que reter o pagador, xa que das mesmas non se facilitaron datos á Administración.

· Ter á vista as declaracións do cinco anos anteriores.

· Pór bo coidado para non equivocarse se se pensa que non se está obrigado a declarar, porque iso podería carrexar sancións.

· Prepararse para unha posible revisión pola AEAT se polo seu traballo recibe dietas e asignacións para gastos de viaxe ou se traballou no estranxeiro por conta allea en 2017, por cuxas percepcións non ha de tributar.

· Se ten un inmoble alugado e quedóuselle baleiro nalgún período do ano pasado, teña en conta que, por ese tempo, haberá de imputar rendas inmobiliarias e non pode deducir ningún gasto –nin sequera a parte proporcional do IBI–, excepto os de preparación do piso para volver alugalo.

· Os empresarios e profesionais, cuxas empresas poidan cualificarse como de reducida dimensión, teñen a posibilidade de deducir o 5% dos rendementos netos da actividade que reinvistan en elementos novos do inmobilizado material ou en investimentos inmobiliarios afectos ás actividades económicas.

· Non esquecer tributar por calquera renda que a normativa non estableza a súa exención, como pode ser a parte correspondente dalgunhas subvencións obtidas pola comunidade de veciños, as do Plan MOVEA ou as percibidas como axuda ao aluguer.

· En casos de separación matrimonial, cando a garda e custodia é compartida e o cónxuxe que non convive cos fillos págalles anualidades por alimentos, leste pode aplicarse a metade do mínimo por descendentes aínda que, se opta por iso, non pode aplicar o tratamento especial ás anualidades.

· Prestar atención ao exercicio de opcións que se teñen que realizar na declaración, como pode ser a de imputación de operacións a prazo, o criterio de caixa para empresarios ou profesionais, a exención por reinversión de vivenda habitual ou a correspondente a declaración individual ou conxunta.

 

Respecto das novidades para 2018, os fiscalistas do Consello Xeral de Economistas destacaron as novas posibilidades de deducir gastos de subministracións polos empresarios e profesionais, e o incremento nos limiares das bolsas exentas.

Polo que se refire a as modificacións tributarias do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2018, desde o REAF destácase que, se finalmente apróbanse, “os contribuíntes con rendementos brutos do traballo entre 13.000 e 16.000 euros aforrarán ao redor de 300 euros este ano e algo máis en 2019”.

O Documento íntegro atópase dispoñible para a súa descarga na Biblioteca Web (cartafol  Fiscalidade / Irpf).

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade