USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:
Buscador de colexiados
emprégate!
Revista"

Última Revista Descarga la Revista.

pdf Descárgao 2.94Mb

Enquisas
Que accións formativas interésanche máis?

17/09/12 - (216 respostas)

ResultadosResultados

Outras enquisasEnquisas anteriores

Panorama da fiscalidade autonómica e foral 2018: continúan as rebaixas no imposto sobre sucesións

27/02/2018

Nova: Panorama da fiscalidade autonómica e foral 2018: continúan as rebaixas no imposto sobre sucesións

O estudo, elaborado por lle REAF-REGAF CGE e presentado no día de onte, revela que, mentres as Comunidades Autónomas seguen incrementando a súa produción normativa –contabilizáronse 732 reducións, bonificacións ou deducións, sobre todo no IRPF–, os cambios de maior calado para 2018 inciden no Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

Con respecto ao novo sistema de financiamento autonómico que se haberá de aprobar, o presidente do Consello Xeral de Economistas de España, Valentín Pich, manifestou que “resulta excesivo o constante debate sobre a corresponsabilidade fiscal –é dicir, a subida ou baixada de impostos por parte das CCAA co consecuente incremento ou redución dos seus ingresos tributarios–, xa que, agora mesmo, en torno ao 50% dos ingresos tributarios da cesta das CCAA non son controlados por elas, porque corresponden ao IVE e aos Impostos Especiais, sobre os que non teñen capacidade normativa”. En relación á controvertida fiscalidade ambiental, o presidente do Consello Xeral de Economistas afirmou que “os impostos propios son unha xungla inexpugnable e recadan importes relativamente pouco significativos”.  No entanto, sinalou Pich, “a parte do león en fiscalidade ambiental corresponde aos impostos especiais sobre hidrocarburos e enerxía; xuntando estas partidas, a tributación ambiental en España alcanza o 5,4% dos ingresos tributarios, cifra que, estando por baixo da media da UE (6,1%), supera a países como Francia ou Alemaña”.

O estudo Panorama da fiscalidade autonómica e foral 2018, no que desmenuza ao detalle o desenvolvemento normativo de cada Comunidade Autónoma en impostos cedidos e en impostos propios, resume a situación en cada tributo e territorio, e establece comparacións a través de exemplos. Para este ano 2018 destaca as seguintes novidades para 2018:

· En IRPF: entre as múltiples modificacións normativas pódense destacar as novas tarifas en Estremadura –que baixa medio punto o tipo mínimo, deixándoo no 9,5%, 19 agregado– e A Rioxa –que baixa os tipos para rendas entre 12.450 e 50.000€–.

· No Imposto sobre o Patrimonio: Cantabria sobe a tarifa e A Rioxa incrementa a bonificación xeral do 50 ao 75%.

· En Sucesións e Doazóns: en 2018 pasan a tributar simbólicamente, en Sucesións, os familiares próximos do causante do Grupo II en Estremadura e Murcia, e tamén en Andalucía –se a base é menor de 1.000.000 €–, Castela e León –basee menor de 400.000€– e Asturias –basee menor de 300.000 €–, mentres que Cantabria sobe a tributación ao reducir a bonificación para grupos I e II do 99 ao 90%; en Doazóns, a rebaixa é radical en Murcia e A Rioxa –cunha bonificación do 99% para parentes próximos no primeiro caso e do 99-98% no segundo– e, pola súa banda, Asturias e Cantabria aproban tarifas máis beneficiosas para estes familiares.

· En Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados: este ano prodúcense poucos cambios, sendo o máis reseñable o incremento do tipo, do 8 ao 10%, na modalidade de Transmisións Patrimoniais Onerosas en Cantabria.

 

Do estudo pódense obter as seguintes conclusións:

1. O crecemento económico e as modificacións normativas impulsan a recadación tributaria Estatal e Autonómica.

2. A maior parte dos ingresos tributarios das CCAA conséguese cos grandes impostos compartidos co Estado: IRPF, IVE e IIEE.

3. Aínda que a recadación, en xeral, crece desde 2010 ata agora, non se recuperou aínda en ITP e AJD se a comparamos coa de 2007.

4. En case todos os territorios e para calquera nivel de Renda, as tarifas autonómicas fan que o IRPF salga a ingresar se as circunstancias particulares non o varían.

5. A competencia fiscal entre CCAA dá resultados dispares: no IRPF non hai unha tendencia definida á alza ou á baixa; en Patrimonio tampouco; en Sucesións e Doazóns a competencia é claramente á baixa; e en Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, á alza.

6. Existe certo caos normativo, sobre todo no Imposto sobre Sucesións e Doazóns, porque, ás veces, non se aclara se as reducións son propias ou melloran as da norma estatal.

7. Incorporouse a progresividad a un tributo como é o ITP e AJD, tradicionalmente proporcional.

8. Esaxerouse a utilización da capacidade normativa, excepto no Imposto sobre o Patrimonio, establecéndose un total de 732 tipos, reducións, deducións ou bonificacións só en territorio común.

9. En IRPF, tarifas aparte, establecéronse 220 especialidades, moitas das cales afectan a moi poucos contribuíntes ou a súa contía é moi limitada.

10. Algunhas veces establécense requisitos de difícil comprobación porque se han de cumprir a futuro. Isto sucede, fundamentalmente, no Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

11. Os impostos propios, que son 82 en territorio común –sendo Cataluña a que máis ten, con 18–, representan en 2016 soamente o 2,2% da recadación tributaria das autonomías, a pesar de aumentar en 122,5 millóns con respecto a 2015.

12. A maior parte destes impostos viran sobre o mesmo obxecto impoñible, a auga –o 78,8% da recadación–, e os demais tamén teñen obxectos impoñibles comúns, pero a súa regulación é moi diferente. 

 

O contido íntegro do Estudo está dispoñible para a súa descarga na Biblioteca Web (cartafol Consello Xeral).

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade