USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:
Buscador de colexiados
emprégate!
Revista"

Última Revista Descarga la Revista.

pdf Descárgao 2.94Mb

Enquisas
Que accións formativas interésanche máis?

17/09/12 - (216 respostas)

ResultadosResultados

Outras enquisasEnquisas anteriores

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Unha perfecta posta a piques de todas as novidades fiscais e contables

14/02/2018

Nova: Unha perfecta posta a piques de todas as novidades fiscais e contables

Preto de douscentos profesionais do ámbito fiscal e contable déronse cita os pasados días 8 e 9 de febreiro no Hotel Attica da Coruña, para asistir ás Sextas Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade, que cumpriron con todas as expectativas.

Miguel Vázquez Taín, decano do Colexio, foi o encargado da inauguración das xornadas, onde estivo acompañado por Agustín Fernández, director das mesmas e por Mª Imelda Capote Martín, Delegada Especial en Galicia da AEAT e Jesús Sanmartín, presidente do REAF-REGAF. Tanto o decano como o director das xornadas destacaron nas súas palabras o completo programa que con tanto mimo e coidado preparouse por parte da organización, mentres que a Delegada Especial indicou que “iniciativas deste calado son de vital importancia para unha Axencia Tributaria, que non só ha debe velar  polo cumprimento das normas, senón tamén que ha de aplicar políticas de control tributario no caso que se detecten incumprimentos”.

Así mesmo, sinalou como principal novidade para a Campaña de IRPF deste ano “o lanzamento dunha aplicación móbil, que permitirá presentar as declaracións da renda máis sinxelas cun único clic, e calculamos que uns 4,8 millóns de contribuíntes, aqueles que non necesiten achegar información adicional ao borrador, poderán confirmar a partir do 4 de abril, cando arrinca a campaña, a súa declaración mediante este sistema”. 

A continuación, Alberto García Valera, Director Xeral de Tributos, foi o encargado de inaugurar a quenda de relatorios deste V edición das Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade, vertebrando a súa intervención nas novidades tributarias que se presentan para o exercicio 2018, as cales, indicou, “dan resposta a ese concepto de `incerteza fiscal´, ao que me referín o pasado ano nunha xornada organizada precisamente polo Colexio de Economistas da Coruña, tratando toda esta normativa de achegar unha maior estabilidade e predicibilidad ao sistema”.

Deste xeito, analizou unha serie de iniciativas lexislativas aprobadas o pasado ano e que responden a ese principio de estabilidade, entre as cales, destacan:

· Real Decreto-lei 1/2017, de 20 de xaneiro, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas solo, que dá cumprimento á Sentenza de 21 de decembro de 2016, do Tribunal de Xustiza da Unión Europea nesta materia.

· Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, mediante a cal, e ao obxecto de promover o acceso e difusión da cultura, complétanse os supostos nos que minora o tipo impositivo aplicable aos espectáculos culturais en vivo, que pasan a tributar ao 10 por cento;

· Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo, que introduce varias modificacións no IRPF tendentes a clarificar a deducibilidad dos gastos nos que incorren os autónomos no exercicio da súa actividade, de forma que poidan contar cun elevado grao de seguridade xurídica.

· Lei 9/2017, 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, provoca cambios tanto no IVE como no contido da disposición adicional primeira LGT (prestacións patrimoniais de carácter público).

· Real Decreto-lei 20/2017, de 29 de decembro, polo que se prorrogan e aproban diversas medidas tributarias e outras medidas urxentes en materia social, que incorpora os coeficientes de actualización de valores catastrais do artigo 32.2 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.

A continuación, Miguel Caamaño, Catedrático de Dereito Financeiro e Tributario da Universidade da Coruña e colaborador habitual do Colexio, desenvolveu unha completísima relatorio na que abordou ata sete materias de actualidade fiscal: acumulación de pactos sucesorios galegos, comprobación de valores, doutrina dos actos propios, compensación de bases impoñibles negativas, ingresos non declarados e descubertos pola inspección, “ausencias esporádicas” e finalmente establecemento permanente. Sobre este último asunto, indicou que “pode resultar especialmente perigoso ao non ter conciencia da existencia do devandito Establecemento Permanente –que pode ser ademais persoa física ou persoa xurídica- o que pode orixinar un problema serio tanto no país de destino como no de orixe”. Finalizou indicando que “estamos ante unha nova manifestación do ensanche que vive o concepto de Establecemento Permanente, ensanche que se produce desde a súa perspectiva máis perigosa para os asesores, a do axente dependente, e que vai pór en discusión tanto o réxime das operacións entre partes vinculadas como o concepto de EP que en cada caso establece o correspondente Convenio de Dobre Imposición”.

Javier Gómez Taboada, socio da área Tributaria en Maio Legal, foi o seguinte relator en facer acto de presenza no estrado, disertando sobre a recente sentenza do Tribunal Supremo de 21 de decembro de 2017, que abre un  novo escenario en materia de suspensión de actos tributarios. Neste sentido, e por mor de dita STS, modifícase a posición daquel contribuínte que, discrepando da pretensión da AEAT, recórrea ante os tribunais económico-administrativos, solicitando a suspensión do ingreso da débeda. Esa solicitude adoita presentarse sen achegar garantía ao entender que o pago lles causaría moi graves prexuízos. “Ata a devandita sentenza, se os tribunais non apreciaban eses danos inadmitían esas solicitudes, considerándoas non presentadas, práctica que podía xerar recargas e embargos. A partir desta STS, e se se interpreta que non hai tales danos, deberanse desestimar as solicitudes e non limitarse a inadmitirlas, o que habilitará aos contribuíntes contar cun novo prazo voluntario de pago, o que impide a aplicación das mencionadas recargas e/ou embargos”, indicou Taboada.

A sesión de mañá pechouse co relatorio que levou por título “Réxime contable e fiscal Sociedades cooperativas”, que correu a cargo de Diana Soto López, asociada principal na área noroeste de Deloitte Legal, na que de maneira detallada analizáronse aqueles aspectos máis significativos deste réxime especial do imposto de Sociedades.

Abriu a sesión de tarde do xoves Ignacio Ucelay (Baker & Mckenzie) quen abordou as vantaxes e inconvenientes na aplicación do réxime de consolidación fiscal e os efectos da entrada e saída do réxime, para a continuación, Carlos Rodríguez Sánchez, da ATRIGA, desmenuzar as implicacións fiscais do vitalicio no dereito civil galego, regulado en de os artigos 147 a 156 da Lei 2/2006, de Dereito Civil de Galicia.

Finalizou a primeira das dúas xornadas programadas coa intervención de Francisco Javier Sánchez Gallardo, Inspector de Facenda e vogal do TEAC, que centrou a súa exposición na o IVE e as relacións coas administracións e os entes públicos, iniciando o relatorio cos antecedentes a nivel comunitario, para a continuación detallar as operacións non suxeitas realizadas polas administracións públicas, finalizando con outras cuestións de interese, como a procedencia ou non de incluír determinadas subvencións na base impoñible.

A xornada do venres comezou coa intervención do Secretario Técnico e responsable do Servizo de Estudos do REAF-REGAF, Luís do Amo, co relatorio “O investimento do suxeito pasivo na entrega de inmobles e execucións de obra”, repasando a máis nova doutrina administrativa e xurisprudencia sobre o tema.

Seguiulle José Vicente Igrexas Gómez, socio do departamento de dereito tributario de Garrigues, analizando as estratexias e decisións a tomar no procedemento de revisión dos actos administrativos, con especial referencia ao novo recurso de casación. Indicou Igrexas Gómez que “antes de iniciar un recurso hai varias cuestións previas a valorar, como o definir o íter procesual, revisar prazos de interposición e de ingreso ou suspensión da débeda, valorar custos, tempos, efectos “colaterais”, os argumentos a empregar e as probas que poidan resultar necesarias, e revisar o contido do expediente”.

A continuación, Carmen Jover Díaz membro do comité técnico do REAF-REGAF, abordou a planificación financeiro-fiscal das achegas e do rescate do plan de pensións. Neste sentido, indicou que “ben planificado, o plan de pensións non é un mal produto financeiro, a condición de que o diñeiro achegado sexa sobrante e non se conte con necesitalo a medio prazo”.

Jesús Sanmartín, presidente do REAF-REGAF foi o encargado de pór o colofón a este V Xornadas, e fíxoo desenvolvendo un relatorio que se centrou nos aspectos contables e fiscais da separación de socios en entidades mercantís, tema este de actualidade a consecuencia da recente aplicación do artigo 348.bis da Lei de Sociedades de Capital.

Agustín Fernández, director das xornadas e moderador deste último relatorio, quixo agradecer a implicación e o bo facer de todos os relatores, así como a todos os profesionais  a súa asistencia ás xornadas, emprazando a todos eles á que será a sétima edición das mesmas. 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade