USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:
Buscador de colexiados
emprégate!
Revista"

Última Revista Descarga la Revista.

pdf Descárgao 3.16Mb

Enquisas
Como cre que irá a súa economía persoal en 2016?

16/01/07 - (253 respostas)

ResultadosResultados

Outras enquisasEnquisas anteriores

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

O V Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade cumpren as expectativas

07/02/2017

Nova: O V Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade cumpren as expectativas

Celebradas os pasados días 2 e 3 de febreiro na Coruña, este V Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade, organizadas polo noso Colexio coa colaboración do *REAF-*REGAF, concluíron cun gran éxito tanto de asistencia como de nivel dos relatorios expostos. 

A inauguración das mesmas contou coa presenza de *Mª *Imelda Capote Martín, Delegada Especial en Galicia AEAT, quen estivo acompañada polo Decano do noso Colexio, Miguel A. Vázquez *Taín, e por Agustín Fernández Pérez, Director das Xornadas. A Delegada Especial sinalou que o plan anual de control tributario e aduaneiro, publicado o 27 de xaneiro, fai especial fincapé no control de grandes patrimonios para o que se incorpora unha ferramenta informática que suporá un salto cualitativo de gran transcendencia nos procesos de verificación. Así mesmo, quixo lembrar que a AEAT non elabora as normas, simplemente aplícaas, e que ademais posúe unha dobre vertente: “non só de control, senón tamén de asistencia, e sempre coa man tendida para informar e axudar”. 

A primeira dos relatorios levou como título “Actualización e novos criterios no Réxime de Entidades de Reducida Dimensión”, e correu a cargo de Rubén Gimeno *Frechel, Director do Servizo de Estudos do *REAF-*REGAF, quen realizou unha completa análise das novidades interpretativas do réxime. deste tipo de entidades, con exemplos dos aspectos que variaron: reserva de *nivelación, liberdade de amortización para bens de escaso valor, etc.

A continuación, a quenda foi para o director do departamento de Xestión Tributaria da AEAT, *Rufino de la Rosa Cordón, quen detallou as liñas principais da nova xestión do IVE, a través do *SII (Sistema de Subministración Inmediata de Información) que entrará en vigor o próximo 1 de xullo. O representante da AEAT lembrou a relación entre as medidas de loita contra a fraude aprobadas polo Goberno e este cambio na xestión do IVE, centrando a súa intervención na configuración e forma de traballar cunha ferramenta que consiste no envío en formato electrónico dos rexistros de facturación, incidindo en que este novo procedemento ten como fin a asistencia ao contribuínte e a mellora da eficiencia no control tributario. 

Fixou en 63.000 empresas as obrigadas ao *SII, “o que supón o 80% da facturación global de por IVE en España, e que vai ter como consecuencia unha mellora importante no control polas propias empresas.” 

Sobre a preocupación cos prazos en que se debe de fornecer a información, de la Rosa indicou que “as empresas sempre teñen a posibilidade de axustar os seus procesos internos para que estes prazos non colapsen a súa actividade”. 

Compartiron o seguinte relatorio, titulada “Aplicación práctica dos *Corporate *Compliance. Especial referencia ao ámbito fiscal”, o ex Ministro de Xustiza, Francisco Caamaño Domínguez, e o noso habitual colaborador, Miguel Caamaño, Catedrático de Dereito Financeiro e Tributario Universidade da Coruña, quen advertiu do perigo da planificación fiscal agresiva e sinalou que “un programa de prevención debe contemplar alertas sobre o control de tesouraría, endebedamento, liquidez, solvencia a efectos de tomar decisións que permitan tomar decisións adecuadas no momento oportuno”. 

Francisco Caamaño, pola súa banda, indicou que as compañías han de ter unha canle de denuncias onde traballadores, clientes e provedores poidan denunciar anonimamente ilegalidades ou incumprimento do código ético. 

Pechou a xornada de mañá do xoves Fernando Ruiz Lamas, Profesor de Economía Financeira e Contabilidade na *UDC, quen disertou acerca das  novidades contables introducidas polo RD 602/2016 e outra lexislación recente, alertando de que existen moitas interferencias entre a Lei de Sociedades de Capital e o citado Real Decreto para as que haberá que arbitrar solucións. 

O encargado de abrir fogo pola tarde foi Javier Gómez Taboada, Socio da área Tributaria de *Maio Legal, co seu relatorio “A crise da presunción de validez dos actos tributarios. ¿Oportunidade ou ameaza?”. No desenvolvemento da mesma, quixo deixar claro que, na súa opinión, é momento de abrir o debate sobre se a relación entre poder e cidadanía debería converxer cara a un plano de maior igualdade, xa que a presunción de validez dos actos da administración non é un principio constitucional que non admita discusión: “o estado está a tratar á cidadanía en xeral coma se fósemos menores de idade”, recalcou. 

Isto sitúa a España como unha rara *avis dentro da Unión Europea, continuou, “o dereito comparado demóstranos que hai outros países da nosa contorna onde o poder interactúa coa cidadanía nun plano máis igualitario. De feito España xa só comparte con Francia e con Italia a presunción de validez dos actos tributarios”, indicou. 

Neste sentido, cuestionouse se é asumible manter a presunción de validez dos actos tributarios cando as administracións tributarias perden en *via económico administrativa unha elevada porcentaxe dos preitos alcanzando “uns cocientes totalmente inasumibles nun país que di ser un Estado de Dereito”

Finalizou Taboada a súa intervención felicitando ao Consello Xeral de Economistas pola publicación do documento titulado “Implicacións económicas do funcionamento da xustiza en España”, ao que cualificou de moi “valente”. 

A continuación, Carmen *Jover Díaz, membro do Comité Técnico do *REAF-*REGAF, realizou un repaso sobre a tributación de produtos financeiros no IRPF, indicando, por exemplo, que os seguros de vida con rendas *vitalicias son produtos bastante beneficiosos para contribuíntes que teñan 66 anos ou máis, ou que resulta importante planificar cando realizar o rescate do plan de pensións combinando a normativa financeira e a tributaria. 

Ignacio *Ucelay Sanz, de Baker & *Mckenzie, se *explayó posteriormente ao redor da planificación fiscal da sucesión na empresa familiar na actualidade, destacando da súa intervención o indicado achega do criterio administrativo da DXT, que asume que facilitar e planificar a futura sucesión familiar é un motivo económico válido a efectos da aplicación do réxime de neutralidade fiscal ás operacións de reestruturación empresarial realizadas neste contexto. 

Pechou a primeira das xornadas Francisco Javier Casal Lamas, Inspector Xefe Adxunto da  Axencia Tributaria de Galicia, co relatorio “Pactos sucesorios e activos afectos: aspectos conflitivos no *ISD”. Indicou Casal que en Galicia houbo un crecemento exponencial dos pactos sucesorios, por varias razóns: “en primeiro lugar, pola existencia dun baleiro legal, en segundo termo, porque permiten a aplicación do réxime de sucesións, e finalmente, debido a que diminúe o risco ante posibles rebaixas futuras dos beneficios fiscais”. 

En canto ao  tema dos activos afectos, sinalou que este é un concepto xurídico indeterminado, o que significa que é a administración a que determina que activos están afectos, “seguíndose os criterios que marca a xurisprudencia”. 

Iniciouse a xornada do venres falando sobre os aspectos contables críticos para determinar a base impoñible no Imposto de Sociedades, relatorio que correu a cargo de *Enrique Ortega Carballo, Socio en Gómez-Acivro & Pombo. Sinalou Ortega que a  base impoñible do Imposto de Sociedades segue ancorada ao resultado contable, “con todo nun futuro próximo isto pode cambiar, xa que as autoridades europeas están a cuestionarse a relación entre contabilidade e fiscalidade, polo menos para as grandes empresas”.

José Antonio López-*Santacruz Montes, Inspector de Facenda da Estado AEAT, desenvolveu a continuación o relatorio “Novidades no Imposto de Sociedades introducidas polo *RDL 3/2016 e os últimos criterios sobre o concepto de sociedade patrimonial no imposto sobre sociedades (*patrimonialidad sobrevinda)”, na que foi debullando punto por punto as medidas fiscais que incorpora devandito RD no *IS, con exemplos prácticos específicos de cada novidade. 

En concreto analizou os límites de compensación das bases impoñibles negativas e os distintos escenarios que expón a reversión de deterioracións deducidas antes de 2013 que contempla o RD, reversión que ademais de implicacións fiscais ten efectos contables colaterais. As rendas negativas procedentes das participacións de capital e as rendas obtidas a través de establecementos permanentes foron tamén obxecto do seu relatorio, finalizando a súa intervención cunha análise dos criterios emanados a través de distintas resolucións e consultas da DXT, que determinan se unha entidade ten ou non a consideración de patrimonial. 

A quenda foi a continuación para o  Maxistrado da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, Juan Gonzalo Martínez *Micó, quen charlou acerca das últimas novidades *jurisprudenciales en materia tributaria. O Maxistrado do Supremo  analizou varias sentenzas do TS que, como el mesmo aclarou, seleccionou tendo en conta a súa relación coa Comunidade Autónoma galega e a súa recente publicación (todas elas de 2015 e 2016).

O canon eólico galego, a equiparación ás concesións das autorizacións concedidas a sociedades que se dedican á produción de enerxía eléctrica, a obtención da condición de partícipe na empresa familiar pola vía da sucesión, foron algún dos temas tratados nas sentenzas que o Maxistrado debullou. 

Na súa intervención sinalou que hoxe en día as Comunidades Autónomas teñen máis xogo no ámbito recadatorio sempre que busquen tributos que non dupliquen feitos impoñibles estatais. Finalizou lembrando que, “aínda que unha norma anúlese, non por iso pode deixar de exporse cuestión de constitucionalidade cando durante a súa vixencia puidéronse xerar situacións que así o  xustifiquen”. 

Correspondeulle ao presidente do *REAF-*REGAF, Jesús Sanmartín, despedir estas xornadas e fíxoo desenvolvendo un tema de *rabiosa actualidade, como o é o asunto da devolución dos gastos de formalización de hipoteca e de intereses derivados da “cláusula adoito”, desde a óptica da tributación que levan aparellada. Sanmartín sinalou que o RD Lei 1/2017 establece que o importe devolto non será renda, pero o contribuínte se haberá de de devolver as cantidades que deducise en concepto de vivenda habitual correspondentes aos exercicios non *prescitos, iso si, sen sanción nin intereses de demora, nin recarga algún. En canto ao os intereses *indemnizatorios que a entidade financeira abone aos afectados, estes non tributarán, xa que non serán considerados como ganancia patrimonial.

Por outra banda o Presidente do *REAF-*REGAF analizou a sentenza do Tribunal Supremo 705/2015, de 23 de decembro, que declarou nulas unhas cláusulas en que as que dúas entidades financeiras impuñan aos seus clientes o pago de todos os gastos, tributos e comisións derivadas dun préstamo hipotecario. En concreto, indicou, existen discrepancias entre o Regulamento do *ITPAJD e algunhas sentenzas canto a quen corresponde o pago do Imposto sobre *AJD no caso dos préstamos hipotecarios. 

En definitiva, este V Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade concluíron cumprindo todos as expectativas, cunha gran asistencia ás mesmas –preto de douscentos profesionais dos ámbitos fiscal e contable– e cun nivel moi alto dos relatorios desenvolves no Hotel *Attica da Coruña.

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade