USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Planificación Financeira e Control de Xestión (2ª edición)

A Coruña, inicio 14 de outubro de 2016 

 

OBXECTIVO

Na situación actual de crise económica que afecta á maioría das empresas, é imprescindible realizar un seguimento sistemático do negocio. O método para levalo a cabo é o establecemento dun bo sistema de control de xestión. 

Neste escenario emerxe con máis forza se cabe, a figura do *controller, como profesional clave na organización, encargado de evitar que se produzan desviacións respecto dos obxectivos marcados pola dirección e, se aparecen, propor medidas correctoras. En definitiva, unha área de actuación profesional que está a ser demandada por moitas empresas na difícil contorna en que nos atopamos. 

O *controller desenvolve fundamentalmente as súas funcións nas áreas de contabilidade xeral e de custos, en orzamentos, tesouraría, control de xestión e análise financeira. 

Entre as distintas responsabilidades que ocupa este perfil profesional podemos resaltar:

 

•  O control de veracidade das contas da empresa así como do cumprimento das normas e procedementos. 

•  Control da legalidade e regularidade das operacións orzamentarias e financeiras. 

•  Aplicación dos sistemas contables e financeiros.  

•  Análise dos procedementos contables e orzamentarios, así como dos resultados económicos e financeiros. 

•  Supervisión da elaboración das contas anuais e garantía do cumprimento das obrigacións contables, fiscais e sociais. 

•  Xestión da tesouraría e supervisión do nivel de necesidade de fondos, se non están os procesos de tesouraría centralizados. 

•  Elaboración do orzamento do grupo consolidando os orzamentos individuais das filiais. Seguimento e control.

  

O programa para a formación do *Controller que presentamos, ten unha duración inicial de 80 horas lectivas, que capacitan para coñecer as ferramentas para o desenvolvemento desta actividade. Pero ademais compleméntase con módulos adicionais que permiten optar a completar a formación e alcanzar un maior grao de especialización, que pode alcanzar ata as 170 horas lectivas. 

O programa supón a realización dun PROXECTO FINAL no que se pon de manifesto os coñecementos adquiridos aplicados a un caso real.

Do mesmo xeito o programa inclúe polo menos unha *MASTER *CLASS na que o Director Financeiro ou *Controller dunha empresa de importante notoriedade desenvolve as funcións prácticas do posto e expón a problemática da súa actividade.

 

DIRIXIDO A:

Economistas, Xerentes e Directores Xerais, Directores Administrativos e Financeiros da empresa, Responsables do Orzamento e de Control de Xestión e todos aqueles profesionais que precisen unha formación nestas áreas.

 

METODOLOXÍA:

 

A metodoloxía a empregar é eminentemente activa e baséase na análise tras o desenvolvemento dos contidos específicos de cada área de distintos casos prácticos extraídos da economía real. 

 

DESENVOLVEMENTO ACADÉMICO:

 

O programa de *Controller baséase nun formato modular mediante o cal os participantes poden deseñar a estrutura adecuada ás súas necesidades de formación co fin de alcanzar distintos niveis de especialización.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN E HORARIO:

O programa para a formación do *Controller ten unha duración inicial de 80 horas lectivas. 

Finalizado este módulo de contido mínimo organizaranse os programas adicionais de especialización para os que será imprescindible superar o programa de *Controller na mesma edición ou en edicións anteriores. 

O curso dará comezo o 14 de outubro de 2016, impartíndose en horario de venres tarde e sábados mañá (10 horas semanais).

 

PROGRAMAS: 

 

*CONTROLLER (80 horas)

·         Planificación Financeira

·         Orzamentos e Control Orzamentario

·         Control Económico-Financeiro e de Xestión

·         Sistemas de Custos

·         Mapa de Riscos

·         Plans de Viabilidade Económica e Financeira

 

*DIRECCION FINANCEIRA (30 horas)

·         As relacións coas entidades financeiras

·         Reestruturación económica.

·         Refinanciamento da débeda bancaria

·         Operacións de refinanciamento

·         Informe financeiro PEME

·         Xestión de Tesouraría

·         Necesidades financeiras operativas e financiamento

 

 

*CONTROLLER & *CORPORATE & ESTRATEXIA (30 horas)

·         Valoración de empresas

·         Fusións e Adquisicións de empresas

·         *Due *Diligence

·         Avaliación de Investimentos e Capital Risco

·         Comercio Exterior e financiamento internacional

·         Creación de Valor

·         *Balanced *Scorecard. Implantación do Cadro de Mando Integral

 

*CONTROLLER FISCAL & LEGAL (30 horas)

·         Planificación fiscal. Control fiscal. Imposto de Sociedades e IVE

·         Peche contable e fiscal

·         Risco de falta de pagamento e control. Xestión do Crédito a clientes

·         Riscos legais. Mapa de riscos

·         Responsabilidade de administradores

 

·         Delitos penais. Lei de Morosidade e Lei Concursal 

 

PROFESORADO:

 

Gonzalo *J. *Boronat *Ombuena é economista e diplomado superior de Estudos Financeiros. Conta tamén cunha extensa formación de posgrao en dirección de empresas, área económica-financeira e tributaria. A súa traxectoria profesional comeza no sector financeiro ocupando, entre outros, os postos de analista de riscos, Xefe de *Formacion, Director de Banca de Empresas e Director Territorial nos grupos BBVA, *ICO e *Argentaria. Dedicado desde hai moitos anos á consultoría de empresas, dirixiu multitude de proxectos de desenvolvemento  empresarial e planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Actualmente é director xeneral de *GB Consultores Financeiros, Legais e Tributarios así como conselleiro externo en distintas empresas. 

Conta, así mesmo cunha dilatada experiencia como articulista en revistas especializadas e como docente da *Universitat de Valencia, a Universidade *Politécnica de Valencia, e distintos centros de formación de posgrao. 

 

David *B. Ruiz Hall é avogado e diplomado en Bolsa e Mercados Financeiros. A súa traxectoria profesional desenvolveuse en *KPMG *Tax sendo, na actualidade consultor en *GDF Consultores e responsable da área Legal de *GB Consultores Financeiros, Legais e Tributarios. É profesor nas áreas de Planificación, Estratexia, Control de Xestión e Económico-Financeira en distintas escolas de negocios e centros de formación de posgrao, e colaborador habitual en diversas publicacións financeiras.

  

Jaime Zaplana Llinares é Licenciado en *Administracion e Dirección de Empresas e Máster en Tributación. Inicio a súa traxectoria profesional en *J&A *Garrigues sendo actualmente consultor en *GB Consultores Financeiros, Legais e Tributariose responsable da área financeiro-fiscal. É así mesmo profesor nas áreas de Contabilidade, Financeira e Tributaria en distintas escolas de negocios e centro de formación de posgrao e colaborador habitual en diversas publicacións financeiras.

 

*Roxana *Leotescu é Economista, *master en tributación e titulada en comercio internacional sendo actualmente consultora en *GB Consultores Financeiros, Legais e Tributarios e responsable da área financeira e de internacionalización de empresas. É así mesmo profesora nas áreas de Contabilidade, Finanzas, Comercio Internacional e Control de Xestión en distintas escolas de negocios e centros de formación de posgrao e colaboradora habitual en diversas publicacións financeiras. 

 

Andrea *Moril *Pellicer é Licenciada en Dereito, consultora en *GB Consultores Financeiros, Legais e Tributarios e avogada na área Legal. Profesora nas áreas xurídica, mercantil e concursal en distintas escolas de negocios e centros de formación de posgrao e colaborador habitual en diversas publicacións financeiras.

 

MATRÍCULA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descontos:

-         O persoal de despacho de colexiados terá a mesma tarifa que estes.

-         10% segundas e sucesivas matrículas

  

(*) Para a inscrición en calquera dos módulos de especialización é preciso cursar o módulo *troncal de *Controller na mesma ou anteriores edicións do curso.

 

Os módulos de especialización impartiranse sempre que exista un mínimo de interesados nos mesmos.

 

SOLICITAR INSCRICIÓN

Documentos

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade