USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Novidades fiscais para 2009 e 2010_18 febreiro 2010

Lugar de celebración: A Coruña, Sede del Colegio de Economistas
Preinscrición:
11/02/2010-15/02/2010
Matrícula:
12/02/2010-17/02/2010
Celebración:
18/02/2010-18/02/2010
Formación:
Áreas de formación:
Fiscal
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

 

Programa

-   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

-          Integración de interéselos socio-sociedade na renda do aforro.

-          Aumento da exención na prestación por desemprego.

-          Redución do rendemento neto de actividades económicas por mantemento e creación de emprego.

-          Coeficientes de actualización na transmisión de inmobles.

-          Elevación do tipo de gravame da renda do aforro.

-          Aplicación da dedución por investimento en vivenda habitual.

-          Supresión da dedución de 400 €.

-          Aumento das retencións.

 

-    Imposto sobre Sociedades

-          Redución do tipo de gravame en "micro" empresas de reducida dimensión. –

-          Coelicientes de corrección monetaria.

-          Pagos fraccionados.

-          Aumento das retencións.

 

-   Imposto sobre a Renda de Non Residentes

-          Elevación do tipo de gravame da imposición complementaria.

-          Exención dos rendementos obtidos por fondos de pensións comunitarios.

 

-   IVE

-          Modificación da base impoñible nas operacións a prazo ou con prezo aprazado.

-          Redución dos tipos de gravame nos arrendamentos con opción de compra de vivendas.

-          Elevación de tipos de gravame.

-          Lugar de realización das prestacións de servizos.

-          Regras xerais.

-          Regras especiais.

-          Inmobles.

-          Transportes.

-          Servizos culturais e deportivos.

-          Servizos de mediación.

-          Restaurantes e catering.

-          Arrendamento de bens de transporte.

-          O novo procedemento de devolución.

-          Solicitudes de devolución de cotas soportadas por operacións noutros países da

-          Unión Europea.

-          Devolucións a empresarios non establecidos no Territorio de Aplicación do Imposto.

-          Establecidos en Canarias, Ceuta, Melilla ou outros países da Unión Europea.

-          Non establecidos en Canarias, Ceuta, Melilla ou outros países da Unión Europea.

-          Servizos electrónicos ou prestados por vía electrónica.

-          Servizos de telecomunicacións.

-          Dereito á dedución das cotas soportadas.

 

Relator
Rubén Gimeno Frechel
Director do Servizo de Estudos do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (Consello Xeral de Colexios de Economistas de España

Data, horario e lugar de celebración
A Coruña, 18 de febreiro de 2010, de 16:00 a 19:00 horas
Sede do Colexio de Economistas. C/ Cabaleiros, 29-1º, A Coruña

Homologación
As horas de formación deste Curso serán computadas a efectos do cumprimento dos requisitos de formación obrigatoria establecidos no Regulamento do TAP do Colexio de Economistas da Coruña.


Matrícula

Colexiados e persoal dos seus despachos:

40,00 €

Outros participantes:  

60,00 €

 

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRIPCIÓN

 

[Solicitar inscrición]

 

Forma de pago

Transferencia bancaria: 2091-0000-30-3040084894

Data límite: unha vez confirmada a praza por parte do Colexio deberá abonarse a inscrición no prazo máximo de 3 días hábiles. Toda inscrición non abonada en devandito prazo perderá a reserva de praza.

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade