USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Aspectos prácticos do Procedemento Tributario_25 e 26 febreiro 2010

Lugar de celebración: A Coruña, Sede del Colegio de Economistas
Preinscrición:
03/02/2010-22/02/2010
Matrícula:
08/02/2010-24/02/2010
Celebración:
25/02/2010-26/02/2010
Formación:
Áreas de formación:
Fiscal
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

Obxectivo 

Este curso pretende outorgar ao asistente un coñecemento máis profundo, tanto a nivel teórico como práctico, sobre os distintos procedementos e recursos tributarios nos seus diferentes ámbitos e fases.

 

Articulado sobre o contido da Lei Xeral Tributaria e dos distintos regulamentos ditados en desenvolvemento da mesma, o Curso comezará con análise preliminar de cuestións xerais que afectan a todos os procedementos tributarios, para continuar cun percorrido por aqueles procedementos centrados na aplicación dos tributos (inspección tributaria e sancionador, xestión e recadación tributaria) e concluír cos dirixidos á revisión da actuación da Administración (vía administrativa, económico-administrativa e contencioso-administrativa).

 

Pretendeuse outorgar ao Curso un enfoque eminentemente práctico, baseado na exposición e análise dos pronunciamientos jurisprudenciales máis relevantes e actuais recaídos naquelas cuestións que máis controversia suscitan, así como na propia experiencia profesional dos distintos relatores, que contan con ampla bagaxe na defensa dos intereses dos contribuíntes ante a Administración e os distintos Tribunais.

Relatores
Abelardo Delgado Pacheco
Avogado. Socio de J&A Garrigues 

Jesús Andújar Larios
Avogado e Economista. Socio de J&A Garrigues 

Miguel Ángel  Varela
Avogado. Asociado de J &A Garrigues

 

Programa
ASPECTOS XERAIS

1.        Principios xerais e a súa aplicación práctica.

2.        Obrigacións accesorias: intereses de demora e recargas por declaración extemporánea.

3.        Responsabilidades tributarias.

4.        Prescrición: cómputo, interrupción, efectos.

5.        Prazos de resolución e caducidade dos procedementos. Cómputo de prazos.

6.        Notificacións: lugar, métodos, requisitos.

 

PROCEDEMENTOS DE GESTIÓN

1.        Normas comúns sobre procedementos tributarios (RD 1065/2007, de 27 de xullo).

2.        Procedementos de xestión:

2.1.      Procedementos de devolución e rectificación de declaracións.

2.2.      Comprobacións de valores e tasación pericial contraditoria.

2.3.      Procedemento de comprobación limitada.

 

PROCEDEMENTO DE INSPECCIÓN E SANCIONADOR

1.        Procedementos de inspección:

1.1.      Alcance, facultades, dereitos

1.2.      Documentación: dilixencias, comunicacións

1.3.      Actas: tipos, efectos

1.4.      Duración das actuacións: interrupcións, dilacións, ampliación

 

2.        Procedemento sancionador:

2.1.      Principios, tramitación, prazos

2.2.      Tipos de infraccións: criterios de cualificación e de gradación, reducións

2.3.      Suspensión das sancións              

 

PROCEDEMENTO DE RECAUDACIÓN

1.        Fases, prazos, recargas

2.        Adiamentos/fraccionamientos

3.        Medidas cautelares

  

PROCEDEMENTOS DE REVISIÓN

1.        Vías de impugnación: tributos estatais /vs/ tributos locais

2.        Recurso de reposición

3.        Reclamación económico-administrativa

4.        Recurso contencioso-administrativo

5.        Suspensión dos actos impugnados

6.        Procedementos especiais de revisión.

 

Duración

12 horas lectivas

Data, horario e lugar de celebración

Xoves 25 de febreiro,  de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas
Venres, 26 de febreiro, de 10:00 a 14:00 horas

Sede do Colexio de Economistas. C/ Cabaleiros, 29-1º, A Coruña

Homologación
As horas de formación deste Curso serán computadas a efectos do cumprimento dos requisitos de formación obrigatoria establecidos no Regulamento do TAP do Colexio de Economistas da Coruña.

 


Matrícula

Colexiados e persoal dos seus despachos:

200,00 €

Outros participantes:  

320,00 €

 

Descontos:

10% segunda e sucesivas matrículas

 

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRIPCIÓN

 

[Solicitar inscrición]

 

Forma de pago

Transferencia bancaria: 2091-0000-30-3040084894

Data límite: unha vez confirmada a praza por parte do Colexio deberá abonarse a inscrición no prazo máximo de 3 días hábiles. Toda inscrición non abonada en devandito prazo perderá a reserva de praza.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade