USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Actualización contable: análise das recentes consultas do ICAC e as súas implicacións

Lugar de celebración: A Coruña
Preinscrición:
18/11/2009-10/12/2009
Matrícula:
23/11/2009-11/12/2009
Celebración:
14/12/2009-14/12/2009
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

Obxectivo

Desde a publicación do novo PGC até a data,  no Boletín Oficial do Instituto de Contabilidade e Auditoria de Contas publicáronse numerosas consultas, unhas  acerca de complexas operacións empresariais de actualidade e outras que pretenden achegar luz sobre algunhas das abundantes  imprecisións, lagoas e enmarañadas interpretacións que afloran coa aplicación práctica da normativa contable resultante do Novo PGC. En ocasións logran o seu obxectivo e noutras se xera motivo para lanzar unha nova consulta sobre a interpretación da resposta á consulta.

 

As prioridades do día a día non facilitan o seguimento e nin a análise das implicacións da normativa contable aprobada e dos pronunciamientos do ICAC máis recentes, nin tampouco unha sosegada reflexión sobre cuestións de certa complexidade que presenta a realidade empresarial. Esta xornada está focalizada para asesores empresariais, profesionais, financeiros e auditores con certa experiencia –nivel avanzado- aínda que iso non é óbice para a asistencia das recentes incorporacións –nivel elemental-. Pero non se trata de estudar o PGC,  presúmese o seu coñecemento básico.

 

Abordaranse as normas e consultas máis recentes, en aras de actualizar aos equipos de auditoría cos pronunciamientos últimos do ICAC.

 

NOTA: Recoméndase aos asistentes acudir co seu exemplar de PGC2008

 

Relator
Juan Luís DOMINGUEZ
Economista. Auditor de contas. Profesor Titular de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade de Barcelona. Experto en NIC/NIIF e Reforma Contable

Programa

Esta xornada está especialmente dirixida a auditores e responsables financeiros de empresa, tratando problemáticas básicas e claves no seu quefacer diario.

 

Abordaranse as consultas recentes do ICAC, que comprenden, entre outras, as seguintes cuestións:

 

-       A complexa catalogación dos investimentos inmobiliarios

-       Complexidade de certos arrendamentos

-       Recoñecemento de subvencións.

-       Operacións entre a sociedade e os socios.

-       Achegas non dinerarias e recoñecemento de intangibles

-       Activación ou gasto de certos desembolsos.

-       Cálculo de deterioracións en investimentos en empresas do grupo

-       Alugueres de existencias/inmobles con opcións de compra

-       Requisitos para a baixa en balance de activos financeiros: factoring sen recurso e variedade de cláusulas.

-       Valoración de participacións no capital

-       Recoñecemento de ingresos

-       Combinacións de negocios e fusións: retroactividad contable

-       Tratamento contable de certas operacións entre empresas do grupo, etc.

-       Impacto contable das reestruturacións de débeda e os concursos de acredores

-       Permuta de solar por edificación futura.

-       Deveño de certos gastos promocionais e de publicidade.

-       Préstamos singulares: interese variable, períodos de carencia, préstamos participativos,...etc.

 

 

Duración

7,5 horas lectivas

 

Lugar de celebración e horario
Luns, 14 de decembro, de 9:15 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas.
Sede do Colexio de Economistas. C/ Cabaleiros, 29-1º.

Homologación REA E TAP
Aos efectos da formación obrigatoria requirida polo futuro Regulamento da Lei de Auditoría de Contas, aos membros do Rexistro de Economistas Auditores asistentes, se lles convalidará este Curso, en función dos requisitos que o citado Regulamento estableza.

Así mesmo, as horas de formación deste Curso serán computadas a efectos do cumprimento dos requisitos de formación obrigatoria establecidos no Regulamento do TAP do Colexio de Economistas da Coruña.

 


Matrícula

A inscrición neste curso, conxuntamente co Seminario de Operacións vinculadas, dá dereito a desconto especial

 

Actualización contable

Operacións vinculadas

Inscrición conxunta

Colexiados e persoal dos seus despachos:

130,00 €

90,00 €

200,00 €

Outros participantes:  

210,00 €

140,00 €

320,00 €

 

Descontos:

10% segunda e sucesivas matrículas

10% adicional na primeira inscrición para os membros do REA (só aplicable á Xornada de Actualización contable)

 

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRIPCIÓN

 

[Solicitar inscrición]

 

Forma de pago

Transferencia bancaria: 2091-0000-30-3040084894

Data límite: unha vez confirmada a praza por parte do Colexio deberá abonarse a inscrición no prazo máximo de 3 días hábiles. Toda inscrición non abonada en devandito prazo perderá a reserva de praza.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade