USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Fusións, escisións, achegas non dinerarias, combinacións de negocios,...sabería como contabilizalas?

Lugar de celebración: A Coruña, A Coruña
Preinscrición:
30/03/2020-30/03/2020
Matrícula:
30/03/2020-30/03/2020
Celebración:
31/03/2020-31/03/2020
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

 (Segundo a RICAC-5/3/19: Operacións contables nas sociedades de capital)

A Coruña, 31 de marzo de 2020

[INSCRICIÓN]

 

¿Sabería vostede… cando é posible revalorizar os activos recibidos nunha fusión, que data de efectos contables débese aplicar, por que pode xurdir fondo de comercio en operacións intragrupo, como formular as contas anuais en supostos de adquisicións inversas, que rexistrar cando se liquidan as contrapartidas continxentes dunha adquisición de negocio,  cal é o efecto impositivo de fusiónelas/escisións, como afecta a estas operacións a Resolución do ICAC de 5/3/2019 , que tratamento contable outorgar ás combinacións de negocios por etapas, que interese contable poden ter estas operacións no ámbito das pemes, como  afectará a nova norma IFRS16-Arrendamentos ás combinacións de negocios…?

 

Esta xornada permitirá aos asistentes coñecer os fundamentos para tomar unha decisión respecto dun tratamento contable nun ou outro sentido, dependendo dos feitos e circunstancias de cada transacción.

Deste xeito, ao longo do curso presentaranse aspectos de debate habituais como a identificación de se o adquirido é ou non é un negocio, situacións na que a sociedade adquirente pode non ser facilmente identificable, restricións ao recoñecemento de activos e pasivos en combinacións de negocios, combinacións de negocios con opcións de compra de participacións minoritarias e outros tratamentos contables referidos a situacións particulares existentes nunha combinación (contraprestación continxente, pasivos continxentes, retribucións a socios vendedores, cancelación de operacións previas entre adquirente e adquirida, etc.).

O tema resulta de plena actualidade, máxime cando na actual conxuntura, en ocasións unha reestruturación empresarial ou reorganización dos negocios pode resultar unha medida para manter á boia a empresa, lograr sinerxías e mellorar a imaxe patrimonial, unha opción estratéxica en tempos de dificultades; ademais, de que o propio BOICAC manifestouse recentemente sobre estas operacións, tamén as últimas Resolucións do ICAC e as próximas normas internacionais (IFRS) repercuten no seu rexistro contable.
 
Ademais, o ICAC publicou a Resolución 5/3/2019 que afecta a estas operacións.

Programa

 

 1. Introdución: Principais modificacións contables derivadas do   Real Decreto 1159/2010. Impactos sobre o balance e a conta de resultados. As achegas das Resolucións ICAC 2016 e recentes consultas BOICAC. Impacto da RICAC de 5/3/2019. Modificacións en curso da NIIF3 Business Combinations. 
 2. Combinacións de negocios, fusións, achegas non dinerarias, reestruturacións empresariais ¿en que supostos son coincidentes?. Terminoloxía contable-mercantil-tributaria. 
 3. Problemas coa data contable: ¿segue sendo posible establecer a retroactividad contable?¿Como actuar se a data de inscrición é posterior ao peche do exercicio?¿Como cambia o cálculo do Fondo de Comercio e as modificacións posteriores? 
 4. Fusións, escisións, achegas non dinerarias intragrupo:¿Como tratar as operacións entre empresas do grupo?.¿Cal é a nova data contable? 
 5. ¿E se o adquirido non é negocio?¿Constitúen negocio todas as modificacións estruturais reguladas? 
 6. Rexistro dos cambios nas valoracións patrimoniais: afloramiento de pasivos continxentes e de intangibles, plusvalías das participacións previas. O proceso de asignación de valores (Purchase Price Allocation). 
 7. A regulación específica das fusións á inversa, as combinacións de negocios por etapas, os axustes durante a etapa provisional, a valoración do fondo de comercio, as operacións simultáneas,  etc.
 8. Análise de situacións singulares:
 • O afloramiento de activos fiscais posteriores.
 • Combinacións de negocios vantaxosas, diferenzas negativas de consolidación, restricións ao rexistro.
 • Adquisicións de negocios deficitarios con reestruturacións de persoal previstas.
 • Combinacións de negocios, honorarios de asesores e avogados, axustes ao prezo, prezos continxentes.
 • Combinacións de negocios con opcións de venda das participacións minoritarias (put de minoritarios).
 • Cancelación de transaccións preexistentes.
 • Pagos a propietarios en forma de salarios. 

 

 • 9. O impacto sobre as estratexias empresariais. Novidades derivadas de RICAC de 5/3/2019. Supostos prácticos explicativos e casos reais de empresas

Relator 


Juan Luís Domínguez
Economista. Auditor de contas.
Profesor Titular de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade de Barcelona


Homologación 


Auditores: 4 horas en contabilidade
REC: 4 horas 


Data e horario


Martes 31 de marzo de 2020
15:30 - 19:30  horas


Lugar


Colexio de Economistas       
C/ Cabaleiros, 29-1º. 15009 A Coruña


Matrícula


Xunto con este curso organizouse (en horario de mañá e co mesmo relator) o curso "Actualización contable: últimas consultas do ICAC e outra normativa de interese".

A inscrición pode realizarse de modo independente ao curso do seu interese ou ben á xornada completa.

Matrícula Fusións, escisións,...  Actualización contable  Xornada completa
Colexiados e persoal dos seus despachos: 80,00 € 80,00 € 130,00 €
Outros participantes:   130,00 € 130,00 € 210,00 €


Descontos (non acumulables):

 • 10% segunda e sucesivas matrículas.
 • 20% membros REA, EC e persoal dos seus despachos.
 • 50% desempregados.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade