USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Preparación exame de acceso ao ROAC

Lugar de celebración: Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
Preinscrición:
09/10/2019-09/10/2019
Matrícula:
09/10/2019-09/10/2019
Celebración:
09/10/2019-10/10/2019
Formación:
Áreas de formación:
Contabilidade, Auditoría
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

Santiago de Compostela | 9 e 10 de outubro 2019

[INSCRICIÓN]

A convocatoria do Exame de Aptitude Profesional (EAP) para a inscrición no Rexistro Oficial de Auditores de Contas ao Rexistro Oficial de Auditores de Contas (ROAC) foi publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) o pasado día 11 de xullo de 2019, mediante Orde ECE/753/2019, de 1 de xullo.

Desde o Rexistro de Economistas Auditores do Consello Xeral de Economistas (REA-CGE) deseñouse un curso práctico, que impartiremos en Galicia, organizado polo CONSELLO GALEGO DE ECONOMISTAS e que se terá lugar en Santiago de Compostela.

As vantaxes do CURSO PRÁCTICO DE AUDITORÍA DO REA-CGE son as seguintes:

 • Asentar os coñecementos teóricos e prácticos dos asistentes.
 • Facilitar unha visión integral práctica ao candidato.
 • Preparar a 2ª fase práctica do EAP para a súa superación.
 • Curso orientado a aquelas áreas que poden ter unha significación maior na próxima convocatoria do EAP.
 • Os resultados positivos conseguidos pola nosa Corporación nos cursos preparatorios de convocatorias anteriores, con avaliacións moi satisfactorias dos asistentes que acudiron aos nosos cursos.
 • Facilita a inscrición en prácticas no REA Auditores-CGE.


Destinatarios


O Curso vai dirixido aos profesionais con experiencia en contabilidade e auditoría e, especialmente, a todos aqueles que teñen prevista a realización, na presente Convocatoria ou nas seguintes, do Exame Práctico de Acceso ao ROAC - 2 ª Fase.

Obxectivos e Enfoque do Curso


O obxectivo do Curso é a análise dos principais aspectos das Normas de Auditoría e a súa aplicación práctica. O seu contido e enfoque é eminentemente práctico, apoiándose para iso no desenvolvemento de diferentes casos e supostos que irán pondo de manifesto as diferentes situacións razoadas que o auditor debe abordar no seu traballo diario, o que posibilita, ademais, a participación activa dos asistentes na súa formulación, discusión e resolución.
 
Incorpora un módulo específico dedicado a repasar os aspectos máis relevantes das NIC-NIIF desde a perspectiva do auditor e outro módulo sobre Consolidación (Auditoría e NOFCAC), con exemplos prácticos ilustrativos dos temas máis importantes. O módulo relativo a Auditoría recolle a actualización concreta á vixente normativa de auditoría e contabilidade que será obxecto do EAP.
 
De acordo coa orde de Convocatoria a segunda fase do exame consistirá na resolución dun ou varios supostos prácticos relacionados coa actividade de auditoría de contas, e poderá efectuarse mediante a resolución de cuestionarios que contemplen varias opcións. O curso está enfocado contemplando estes aspectos.

 
Profesorado


Os relatores do Curso Práctico de Auditoría do CGEE, son Economistas-Auditores cun alto nivel de experiencia na actividade profesional de auditoría de contas, así como, nos plans de formación da nosa Corporación.

 
Material do curso


Facilitarase aos asistentes un Manual do Curso co material completo que incluirá os diferentes módulos, entre os que se inclúen os principais aspectos das Normas de Auditoría, así como, os Casos Prácticos que se desenvolverán sobre o programa do curso detallado a continuación. Todo o material está adaptado á Lei 22/2015 de Auditoría de Contas, ás NIAES Revisadas e ás principais novidades habidas en materia de auditoría e contabilidade.
 
Tamén, entregarase el libro sobre a Publicación do Exame de aptitude profesional para inscrición no ROAC Convocatoria 2017 (coeditada polas dúas Corporacións representativas de auditores de España, que recolle o exame de aptitude profesional para inscrición no ROAC, convocado mediante Convocatoria Orde EIC/624/2017, de 26 de xuño. Inclúe os exercicios e as solucións aos mesmos).

 

  
Duración e contido


16 horas lectivas coa seguinte duración aproximada:

 • Contabilidade: 4 horas
 • Control de calidade e independencia: 4  horas
 • Auditoría: 8 horas

[DESCARGAR PROGRAMA DETALLADO] 


Documentación


Toda a documentación relativa ao curso será entregada en papel, para maior comodidade dos participantes.

 
Lugar de celebración, calendario e horario


Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Avda. do Burgo, s/n. 15782 Santiago de Compostela
 
Sesión 1: mércores 9 de outubro, de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 19:30 horas 
Sesión 2: xoves 10 de outubro, de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 19:30 horas

  
Matrícula

 • Inscritos en prácticas e candidatos que presentaron a documentación do exame na nosa Corporación representativa dos auditores de contas e membros do REA-CGE: 350 
 • Colexiados: 400 €
 • Outros Asistentes: 450 €
 • Para as sociedades de auditoría do REA-CGE e demais empresas que matriculen a máis dunha persoa: 350 €

 

A matrícula inclúe todo o material previsto para o bo fin do curso.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade