USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Operacións entre empresas do grupo e partes vinculadas. Análise práctica da NRV 21 do PGC e consultas do ICAC, problemática actual

Lugar de celebración: A Coruña, Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Preinscrición:
21/03/2018-18/05/2018
Matrícula:
21/03/2018-18/05/2018
Celebración:
21/05/2018-21/05/2018
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña, 21 de maio 2018

A complexidade e o risco que teñen as operacións entre empresas do grupo e partes vinculadas queda reflectida na NRV 21 do PGC e na doutrina que publicou o ICAC mediante numerosas consultas en materia contable sobre esta cuestión.

Para o auditor e o contable resulta fundamental que as relacións e transaccións identificadas con partes vinculadas sexan rexistradas na contabilidade e reveladas na información financeira dun modo adecuado, de acordo co marco de información financeira aplicable, para que os estados financeiros presenten a imaxe fiel, ou en caso contrario identificar convenientemente se son causa de que estes induzan a erro ou conteñan incorrecciones.

O seminario que presentamos é un curso eminentemente práctico e de especial importancia polas dificultades que ten a aplicación da NRV 21 e as interpretacións das consultas emitidas polo ICAC, na práctica profesional do auditor e do contable. Tamén se abordarán aspectos relacionados coa aplicación das NIA-É nesta materia, aínda que o curso ten un marcado carácter contable.

O curso presenta un completo temario avalado por unha solvente e dilatada traxectoria profesional do relator en auditoría de contas e consultoría contable.

 

Relator
Fernando Nubla Martínez
Socio de auditoría, membro do departamento técnico contable de normas PGC e NIIF. Especialista en combinacións de negocios, deterioración de activos e recoñecemento de ingreso. Membro do ROAC. Relator de cursos de formación nacionais e internacionais

 

Programa

1- Introdución.

     Empresas do Grupo, definición e alcance.

     Aplicación da NRV 19 sobre combinacións de negocios.

     Ámbito de aplicación do concepto Grupo, Código de Comercio e Normas Elaboración Contas Anuais.

     Problemática da consideración da NRV 19 para operacións de trasmisión de negocios entre empresas dun mesmo Grupo.

     Operacións entre empresas do Grupo, criterio xeral e criterios particulares.

     Operacións financeiras entre empresas dun mesmo Grupo. 

2- Normativa aplicable ás operacións entre empresas do Grupo.

     Operacións xerais.

     Casos especiais; operacións financeiras: Exemplos.

     Operacións suxeitas a normas particulares. 

3- As operacións suxeitas ás Normas Particulares.

     Fusións, tipos.

     Escisións, tipos.

     Achegas non dinerarias. 

4- Achegas non dinerarias de negocios entre empresas do grupo.

     Criterio Xeral, exemplos prácticos.

     Situacións particulares. 

     Achegas non dinerarias de sociedades con reservas acumuladas.

     Achegas a sociedades de nova creación. 

5- Operacións de fusión entre empresas dun mesmo Grupo.

     Criterio xeral.

     Inexistencia de consolidación en España, problemática e casos prácticos.

     Adquisicións onerosas dentro dun mesmo Grupo, problemática e casos prácticos.

     Data de rexistro contable:

          •     Retroacción contable xeneral.

          •     Problemática peches contables intermedios.

          •     Casos particulares, adquisicións onerosas dentro do Grupo.

     Fusións inversas, problemática e casos prá.cticos.

     Fusións de empresas propiedade dunha unidade de decisión non xurídica.

     Exemplos prácticos. 

6- Operacións de escisión entre empresas do Grupo

     Criterio xeral.

     Data de rexistro contable:

          •     Retroacción contable xeneral.

          •     Problemática peches contables intermedios.

     Segregación en bloque, LRE.

     Casos particulares.

     Casos prácticos. 

7- Outros aspectos a considerar nas operacións de fusión e escisión entre empresas do Grupo

     Efectos en consolidación.

     Efectos en contas individuais.

     Reparticións de dividendos ou devolución de achegas.

     Casos prácticos. 

8- Aplicación da NIA-É 550 na análise de operacións entre empresas do Grupo. 

9- Potenciais impactos das últimas novidades contables. 

10- Problemas frecuentes do auditor, ¿adquisición onerosa ou achega? 

11- Información a incluír en contas anuais.

 

Duración e homologación

 horas lectivas

 

Homologación:

Formación obrigatoria para auditores: 6 horas en materia de auditoría e contabilidade.

Rexistro de Expertos Contables: 6 horas  (computables para mantemento de acreditación e acceso por méritos).

 

Data, horario e lugar de celebración

Luns, 21 de maio de 2018, de 9::00 a 15:00 horas.

Sede do Colexio de Economistas. C/ Cabaleiros, 29-1º. A Coruña


Matrícula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 125 euros

Outros participantes: 200  euros

 

Descontos (non acumulables):

10% segunda e sucesivas matrículas

20% membros REA  e EC

50% colexiados desempregados

 

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade