USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Provisións e activos-pasivos continxentes

Lugar de celebración: A Coruña, Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Preinscrición:
20/03/2018-24/04/2018
Matrícula:
20/03/2018-24/04/2018
Celebración:
24/04/2018-24/04/2018
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

 

A Coruña, 24 de abril 2018

 

O obxectivo deste seminario é analizar de maneira práctica as relevantes modificacións que experimentaron o rexistro e a información financeira a revelar sobre  as provisións e as continxencias, rúbricas sempre difusas e enredadas a nivel contable: ¿onde acaba un pasivo continxente e comeza a provisión? ¿Cando resulta posible rexistrar un activo continxente? ¿Como valorar unha provisión?

A listaxe de operacións empresariais a estudar é amplo. Destacar en primeiro lugar, o actual concepto de provisións do PGC2008, que implica a desaparición de conceptos tradicionais (provisión grandes reparacións, fondo de reversión,…) e a simultánea aparición doutras novas provisións (desmantelamento, retiro, rehabilitación, contratos onerosos, reestruturacións de empresas,…) que por falta de tradición e novidade con frecuencia préstaselles insuficiente atención. As recentes Resolucións 2013, 2015 e 2016 do ICAC ocupáronse dalgunhas provisións (por exemplo, as provisións para impostos).

A contabilización das provisións leva a aplicación de criterios financeiros para actualizar e posteriormente capitalizar os saldos correspondentes. Igualmente é preciso delimitar esta rúbrica e os denominados pasivos continxentes, sendo en ocasións moi estreita fronteira que lles separa.

Analízanse as provisións que xurdiron co Novo PGC, en que circunstancias débense contabilizar, e simultaneamente detallarase o novo tratamento contable para aquelas situacións que non é posible provisionar coa actual normativa. Igualmente de interese, resulta a análise das recentes consultas do BOICAC sobre estas problemáticas contables.

 

Relator

Juan Luís Domínguez
Economista. Auditor de contas. Profesor Titular de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade de Barcelona.

Programa

1.  PROVISIÓNS.

a.  Concepto e a localización no balance.

b.  Casos prácticos de operacións de:       

i.   Creación de provisións.

ii.  Capitalización e axustes por cambios en estimacións de desembolso.

iii.  Supostos particulares e casos de empresas.

iv. Provisións laborais, por litixios, por razóns ambientais, para impostos,…

2.  REEMBOLSOS E INDEMNIZACIÓNS VINCULADAS A SINISTROS PROVISIONADOS.

3.  CANDO PROVISIONAR Os DESMANTELAMENTOS, RETIROS E SIMILARES: criterios a aplicar.

4.  Os ACTIVOS E Os PASIVOS CONTINXENTES: o seu reflexo contable.

5.  PROVISIÓNS POR REESTRUTURACIÓNS, POR CONTRATOS ONEROSOS, POR PAGOS A longo prazo Ao PERSOAL, PARA IMPOSTOS, etc.

6.  INFORMACION A REVELAR.

7.  CASOS PRACTICOS, RECENTES CONSULTAS DO BOICAC E EXEMPLOS DE EMPRESAS.

 

 Duración e homologación

4 horas lectivas computables aos seguintes efectos:

 

·         Formación obrigatoria auditores: homologadas na materia de contabilidade e auditoría.

·         Rexistro de Expertos Contables: homologadas para mantemento da acreditación e acceso por méritos.

 

 

Lugar de celebración, data e horario

Sede do Colexio de Economistas
Cabaleiros, 29-1º. A Coruña  

Martes, 24 de abril, de 16:00 a 20:00 horas

  

Matrícula

 

Provisións e activos-pasivos contigentes

Actualización contable

 Xornada completa

Colexiados e persoal dos seus despachos:

75,00 €

75,00 €

125,00 €

Outros participantes:  

120,00 €

120,00 €

200,00 €

 

Descontos (non acumulables): 

- 10% segunda e sucesivas matrículas

- 20% membros REA e EC, e persoal dos seus despachos

- 50 % colexiados desempregados

 

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

 

[INSCRICIÓN CURSO ACTUALIZACIÓN CONTABLE]

 

[INSCRICIÓN CONXUNTA AMBOS OS CURSOS]

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade