USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Auditoría pública das entidades locais

Lugar de celebración: A Coruña, Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Preinscrición:
28/02/2018-20/03/2018
Matrícula:
28/02/2018-20/03/2018
Celebración:
21/03/2018-23/03/2018
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña 21 e 23  de marzo 2018

***CURSO APRAZADO (comunicarase nova data)

 IMPORTANTE: A inscrición a este curso non se xestiona a través desta Web (ver debaixo apartado "Inscrición"*).

 

Co presente curso preténdese expor os distintos aspectos nos que se desenvolve a auditoría pública como técnica que permite o control da actividade económico financeira das Corporacións locais, tanto desde o punto de vista do control externo como do control interno. 

O recente regulamento que regula o control interno nas entidades de Sector Público Local, desenvolve o exercicio da auditoría pública nas súas vertentes de auditoría de contas, de cumprimento e operativa. 

Unha das novidades máis importantes é que se prevé expresamente que para realizar as actuacións de auditoría pública as Entidades locais poderán contratar a firmas privadas de auditoría que actuarán sempre baixo as instrucións do órgano interventor.

 

Organizan

Colexio de Economistas da Coruña

Fundación FIASEP (Auditoría para a Transparencia do Sector Público)

 

Relator
Eloy Morán Méndez
Auditor do Consello de Contas de Galicia

Profesor Asociado da Universidade de Santiago de Compostela

 

Dirixido a

·         Funcionarios, directivos, empregados e profesionais de entes do sector local, funcionarios con habilitación nacional, membros de equipos de goberno de entidades locais, persoal de confianza e funcionarios eventuais, funcionarios e técnicos doutras administracións públicas que desexen unha especialización no sector local, auditores do sector público.

 

·         Profesionais de firmas de auditoría privada que queiran ampliar as súas actividades ao ámbito da auditoría das entidades locais.

 

Programa

Mércores 21 de Marzo de 9:00 a 14:30

Módulo I:

1.       Marco normativo da auditoría pública

·         Regulación normativa da auditoría pública

·         Normas internacionais de auditoría (NIA-É e ISSAI-É)

·         Principios e normas de auditoría do sector público

·         Normas de auditoría do sector público (IGAE)

·         Regulación normativa da colaboración de firmas privadas na realización de auditorías públicas

 

2.       Características e clases de auditoría pública 

3.       Obxectivo e alcance na auditoría pública 

4.       Principais áreas de risco na auditoría pública das Entidades locais. 

5.       Contorna de control:

       Organización das entidades locais

       Tipoloxía de entidades

       Información financeira das Administracións Públicas

Venres 23 de Marzo de 9:00 a 14:30

Módulo II

6.       Auditoría do orzamento

·         Auditoría da tramitación do orzamento

·         Auditoría das modificacións orzamentarias

·         Auditoría da liquidación orzamentaria de gastos

·         Auditoría da liquidación orzamentaria de ingresos

7.       Auditoría das magnitudes financeiras máis relevantes

·         Resultado orzamentario

·         Remanente de tesouraría

·         Estabilidade Orzamentaria

·         Endebedamento

8.       Auditoría de áreas específicas:

·         Auditoría da contratación

·         Auditoría de gastos de persoal

·         Auditoría das subvencións outorgadas

·         Auditoría da actividade urbanística


Duración
10  horas lectivas

 

Datas, horario e lugar de celebración

Mércores, 21 de marzo de 2018,  de 9:00 a 14:30 horas

Venres, 23 de marzo de 2018, de 9:00 a 14:30 horas

Sede do Colexio de Economistas
C/ Cabaleiros, 29-1º. A Coruña


Matrícula

Colexiados (e persoal dos seus despachos): 215 euros

Membros FIASEP e REA-REGA (e persoal dos seus despachos):170 euros

Outros participantes: 345 euros

 

Inscrición

Encher o boletín que pode descargarse PICANDO AQUÍ (ou descargándoo desde a sección "Documentos") e envialo ao correo electrónico fiasep@fundacionfiasep.org 

Documentos

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade