USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Curso práctico de auditoría. Preparación da 2ª fase práctica do exame de aptitude profesional de acceso ao *ROAC

Lugar de celebración: A Coruña, A Coruña
Preinscrición:
11/10/2017-23/10/2017
Matrícula:
11/10/2017-23/10/2017
Celebración:
24/10/2017-14/11/2017
Formación:
Áreas de formación:
Contabilidade, Auditoría
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña, 24 e 25 de outubro, 13 e 14 de novembro 2017

A convocatoria do Exame de Aptitude Profesional (*EAP) para a inscrición no Rexistro Oficial de Auditores de Contas ao Rexistro Oficial de Auditores de Contas (*ROAC) foi publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado día 29 de xuño de 2017, mediante Orde *EIC/624/2017. 

Desde o Consello Xeral de Economistas deseñouse un curso práctico,  organizado tamén en Galicia polo *CONSELLO *GALEGO DE *COLEXIOS DE ECONOMISTAS,  e que se impartirá na Coruña. 

As vantaxes do CURSO PRÁCTICO DE AUDITORÍA DO *CGE son as seguintes:

  • Asentar os coñecementos teóricos e prácticos dos asistentes
  • Facilitar unha visión integral práctica ao *candidat  
  • Preparar a 2ª fase práctica do *EAP para a súa superación
  • Curso orientado a aquelas áreas que poden ter unha significación maior na próxima convocatoria do *EAP
  • Os resultados positivos conseguidos pola nosa Corporación nos cursos preparatorios de convocatorias anteriores, con avaliacións moi satisfactorias dos asistentes que acudiron aos nosos cursos.
  • Facilita a inscrición en prácticas no REA+*REGA-*CGE

 

Destinatarios

O Curso vai dirixido aos profesionais con experiencia en contabilidade e auditoría e, especialmente, a todos aqueles que teñen prevista a realización, na presente Convocatoria ou nas seguintes, do Exame Práctico de Acceso ao *ROAC - 2 ª Fase.

Organiza

*Consello *Galego de *Colexios de Economistas

Obxectivos e Enfoque do Curso

O obxectivo do Curso é a análise dos principais aspectos teóricos das Normas de Auditoría e a súa aplicación práctica. O seu contido e enfoque é eminentemente práctico, apoiándose para iso no desenvolvemento dun caso práctico global e unha serie de casos adicionais que irán pondo de manifesto as diferentes situacións razoadas que o auditor debe abordar no seu traballo diario, o que posibilita, ademais, a participación activa dos asistentes na súa formulación, discusión e resolución. 

Incorpora un módulo específico dedicado a repasar os aspectos máis relevantes das *NIC-*NIIF desde a perspectiva do auditor e outro módulo sobre Consolidación (Auditoría e *NOFCAC), con exemplos prácticos ilustrativos dos temas máis importantes. O módulo relativo a Auditoría recolle a actualización concreta á vixente normativa de auditoría e contabilidade que será obxecto do *EAP. 

Nesta convocatoria, pola súa importancia, prestarase especial atención á Lei 22/2015, de 20 de xullo, de Auditoría de Contas, e a Resolución de 23 de decembro de 2016, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se publica a modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría e do Glosario de Termos (*NIA-É Revisadas). 

De acordo coa orde de Convocatoria a segunda fase do exame consistirá na resolución dun ou varios supostos prácticos relacionados coa actividade de auditoría de contas, e poderá efectuarse mediante a resolución de cuestionarios que contemplen varias opcións. O curso está enfocado contemplando estes aspectos.

 

Profesorado

Os relatores do Curso Práctico de Auditoría do *CGE, son Economistas-Auditores cun alto nivel de experiencia na actividade profesional de auditoría de contas, así como nos plans de formación do REA-*REGA. 

Materia de contabilidade: Alberto Martínez da Riva. Economistas. Director Xeral do Centro Europeo de Estudos Profesionais. 

Materia de auditoría: Manuel *Rejón López. Auditor de Contas. Consultor. Profesor no Máster de Auditoría de Contas das Universidades de Granada e Cádiz.

 

Material do curso

Facilitarase aos asistentes un Manual do Curso co material completo que incluirá os diferentes módulos, entre os que se inclúen os principais aspectos das Normas de Auditoría así como os Casos Prácticos que se desenvolverán sobre o programa do curso. Todo o material está adaptado á Lei 22/2015 de Auditoría de Contas, ás *NIAES Revisadas e ás principais novidades habidas en materia de contabilidade. 

Tamén se entregará o libro sobre a Publicación do Exame de aptitude profesional para inscrición no *ROAC. Convocatoria 2015 (coeditada polas dúas Corporacións representativas de auditores de España, que recolle o exame de aptitude profesional para inscrición no *ROAC, convocado mediante Convocatoria *ECC/951/2015, de 22 de abril. Inclúe os exercicios e as solucións aos mesmos).

 

Así mesmo, no seu caso, de maneira adicional, entregaranse aos asistentes do curso outros materiais que se consideren convenientes.

 

Duración e contido

30 horas lectivas coa seguinte distribución:

  • Contabilidade e Consolidación: 7 horas
  • Auditoría: 23 horas


[DESCARGAR PROGRAMA DETALLADO]


Aspectos destacables


Toda a documentación relativa ao curso será entregada en papel, para maior comodidade dos participantes. 

O curso ten un contido e enfoque eminentemente práctico, apoiándose para iso, no seu maior parte, no desenvolvemento dun caso práctico global, completado por outros casos prácticos adicionais. 

Ademais todos os alumnos que acudan aos nosos cursos terán dereito, sen custo adicional, a unha sesión final vía *streaming, de resolución de dúbidas, nunha data a establecer, que será oportunamente comunicada (finais de novembro ou principios de decembro). Oportunamente daranse as instrucións correspondentes en relación con esta sesión.

 

Lugar de celebración, calendario e horario

Sede do Colexio de Economistas

C/ Cabaleiros, 29-1º. 15009 A Coruña

 

Sesión 1: martes 24 de outubro, de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00  horas 

Sesión 2: mércores  25 de outubro, de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas 

Sesión 3: luns 13 de novembro, de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas 

Sesión 4: martes 14 de novembro, de 09:00 a 14:00 horas

 

Matrícula

·       Inscritos en prácticas e candidatos que presentaron a documentación do exame na nosa Corporación representativa dos auditores de contas, REA-*REGA, e membros da mesma: 600 €

·       Colexiados: 650 €

·       Outros Asistentes: 700 €

·       Para as sociedades de auditoría e demais empresas que matriculen a máis dunha persoa: 600 €

 

 

Documentos

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade