USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

A intervención do economista e o auditor no ditame e informe pericial

Lugar de celebración: A Coruña, A Coruña
Preinscrición:
31/08/2017-18/09/2017
Matrícula:
31/08/2017-18/09/2017
Celebración:
18/09/2017-18/09/2017
Formación:
Áreas de formación:
Auditoría, Concursal
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña, 18 de setembro 2017 

A actuación do profesional como perito nun proceso xudicial require non só a adecuada capacitación e coñecementos na materia de que se trate, senón que aspectos como a adecuada *fundamentación do ditame, o facilitar a súa comprensión por parte de todos os destinatarios ou o seu defensa ante o tribunal convértense en cuestións de vital importancia.

Nesta liña defínense os obxectivos deste curso:

      Orientar na elaboración, *fundamentación, estruturación e redacción do informe pericial; así como a súa presentación e defensa ante o tribunal correspondente como parte do proceso xudicial.

•     Proporcionar unhas claves e organización efectivas para a intervención profesional.

•     Facilitar a mellora das competencias necesarias para actuar como perito, dotando aos asistentes de coñecementos específicos no ámbito xudicial.

•     Achegar información específica e especializada que responda ás diferentes demandas dos profesionais para poder expresar con claridade e suficiencia o informe pericial ante os múltiples axentes que participan no proceso xudicial.

•     Favorecer a preparación de informes técnicos periciais de diferentes ámbitos cos que poida ter que enfrontarse na vida laboral.

Relatores

D. José *Mª *Lamo de Espinosa *Michels de *Champourcin

Economista. Administrador Concursal

 

D. Luís Pérez *Merino

Maxistrado Xuíz Titular do Xulgado de Primeira Instancia *nº 4 da Coruña

Maxistrado Xuíz Decano dos Xulgados da Coruña

 

Programa

1ª Parte (2,30*h): 16,00 – 18,30 *h.

Informes emitidos polo perito ou experto.

    Ámbitos de intervención 

    Denominación e tipoloxías de informes

    Titulación e capacitación profesional

    Ámbito de intervención

Marco normativo aplicable ao informe pericial e aplicación da normativa de Auditoría en ditames

Designación, abstención, aceptación, *recusación e tacha do perito

Honorarios e provisións de fondos

O  ditame ou  informe pericial

    Aspectos xerais do Ditame

    Emisión e momento de achega: prazos

    Ratificación  e ampliación do Ditame

    Contra informes e informes contraditorios   

A proba pericial

    Delimitación e planificación

    Aspectos a ter en conta no desenvolvemento da proba. Imprevistos

Estrutura e contido do informe

    Aspectos xerais

    Documentos de traballo, documentación a achegar e prazos de conservación

    Recomendacións técnicas

    Apartados do informe

    Modelo de informe e exemplos de aplicación práctica en casos reais

A intervención do economista/ auditor no proceso xudicial

    Comunicacións entre perito e xulgado

    Intervencións do perito no proceso

    Recomendacións prácticas

                                                                                                                    

2ª Parte (1*h.): 18,30 – 19,30 *h.

 

Opinións dos operadores xurídicos

     Natureza da actividade pericial

     Funcións do perito

     Obrigacións e responsabilidades do perito

     Valoración da proba

     Expectativas xudiciais ante a proba pericial

     Erros habituais dos informantes

     Trámite da proba na Lei de *Enjuiciamiento Civil

 

QUENDA DE PREGUNTAS: 19,30  -  20 *h.

 

Homologación

4 horas *computables aos seguintes efectos:

 ·         Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos e listas de administradores concursais.

·         Rexistro de Expertos Contables: mantemento acreditación e acceso por méritos.

 

Data, horario e lugar de celebración

Luns, 18 de setembro de 2017, de 16:00  a 20:00 horas
Sede do Colexio de Economistas
C/ Cabaleiros, 29-1º. A Coruña


Matrícula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 75 euros

Outros participantes: 120 euros

 

Descontos (non acumulables):

10% segunda e sucesivas matrículas

20% *s membros do *REFOR e/ou REA-*REGA

50% desempregados

 

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade