USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

*Controller: Módulo Dirección Financeira

Lugar de celebración: A Coruña, Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Preinscrición:
28/04/2017-14/09/2017
Matrícula:
28/04/2017-14/09/2017
Celebración:
15/09/2017-30/09/2017
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña, setembro 2017

 

Duración: 30 horas 

Lugar de celebración:

Sede do Colexio de Economistas A Coruña (C/ Cabaleiros, 29-1º. A Coruña) 

Datas e horario:

15, 16, 22, 23, 29 e 30 de setembro

Venres tarde de 15:30 a 21:30 horas.

Sábados mañá de 8:30 a 12:30 horas.

 

Programa:

 

*DIRECCION FINANCEIRA

*GESTION DE TESOURARÍA,

*FINANCIACION BANCARIA

OPERACIÓNS DE REESTRUTURACIÓN E REFINANCIAMENTO

 

As relacións coas entidades financeiras

A documentación financeira. Balance e Conta de Resultados

Rexistros paralelos: *Cirbe, Rai, *Asnef, Rexistro mercantil

O expediente bancario

Operacións de activo e operacións de pasivo

Relaciones empresa-banco. Ficha de rendibilidade banco-empresa

O *pool bancario. *Rating bancario e mapa bancario

 

Reestruturación económica e refinanciamento da débeda bancaria

Diagnostico económico e financeiro

Refinanciamento preventivo

Financiamento *desestructurada

Reestruturación operativa. Medidas e accións previas

Determinación do nivel máximo de endebedamento

Posición financeira futura. O balance *previsional.

 

Operacións de refinanciamento

A relación riscos-garantías-prazos

Operacións sindicadas. Axuste de garantías

Elaboración do documento de acordos e condicións (*Term *Sheet)

 

Informe Financeiro PEME

Variables básicas de control de riscos a través da circular do Banco de España que desenvolve o informe financeiro PEME.

Análise económica financeiro. A empresa, o sector e a competencia

A evolución da actividade empresarial e a capacidade de reembolso.

Evolución futura do *pool bancario

 

Xestión de tesouraría e financiamento bancario a curto prazo

O ciclo da tesouraría na empresa. O orzamento de tesouraría

Produtos financeiros e xestión de tesouraría

 

Necesidades financeiras operativas e financiamento bancario

Operacións de refinanciamento

Necesidades permanentes e transitorias. As necesidades de financiamento estrutural.

Operacións correntes: desconto, *factoring, anticipos, *prefinanciación, *confirming, contas de crédito e financiamento de importacións

O equilibrio financeiro a curto prazo

 

Profesorado:

 

Gonzalo *J. *Boronat *Ombuena é economista e diplomado superior de Estudos Financeiros. Conta tamén cunha extensa formación de posgrao en dirección de empresas, área económica-financeira e tributaria. A súa traxectoria profesional comeza no sector financeiro ocupando, entre outros, os postos de analista de riscos, Xefe de Formación, Director de Banca de Empresas e Director Territorial nos grupos BBVA, *ICO e *Argentaria. Dedicado desde máis de 25 anos á consultoría de empresas, dirixiu multitude de proxectos de desenvolvemento empresarial e planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Actualmente é director xeneral de GB Consultores Financeiros, Legais e Tributarios, así como conselleiro externo en distintas empresas. 

Conta, así mesmo cunha dilatada experiencia como articulista en revistas especializadas e como docente da *Universitat de Valencia, a Universidade *Politécnica de Valencia, e distintos centros de formación de posgrao

 

*Esther *Carbonell Ramos é Licenciada en Dereito, consultora en GB Consultores Financeiros, Legais e Tributarios e avogada na área Legal. Profesora nas áreas xurídica, mercantil e concursal en distintas escolas de negocios e centros de formación de posgrao e colaboradora habitual en diversas publicacións xurídicas e financeiras.

 

Víctor Giménez Soriano é Licenciado en Dereito, consultor en GB Consultores Financeiros, Legais e Tributarios e avogado na área Legal. Así mesmo, é *Master en Asesoría Xurídica de Empresas polo Instituto de Empresa. Profesor nas áreas xurídica, mercantil e concursal en distintas escolas de negocios e centros de formación de posgrao e colaborador habitual en diversas publicacións xurídicas e financeiras.

 

*Roxana *Leotescu é Economista, *master en tributación e titulada en comercio internacional sendo actualmente consultora en GB Consultores Financeiros, Legais e Tributarios e responsable da área financeira e de internacionalización de empresas. É así mesmo profesora nas áreas de Contabilidade, Finanzas, Comercio Internacional e Control de Xestión en distintas escolas de negocios e centros de formación de posgrao e colaboradora habitual en diversas publicacións financeiras.

 

Jaime Zaplana Llinares é Licenciado en Administración e Dirección de Empresas e Máster en Tributación. Inicio a súa traxectoria profesional en *J&A *Garrigues sendo actualmente consultor en GB Consultores Financeiros, Legais e Tributarios e responsable da área financeiro-fiscal. É así mesmo profesor nas áreas de Contabilidade, Financeira e Tributaria en distintas escolas de negocios e centros de formación de posgrao e colaborador habitual en diversas publicacións financeiras.

 

Matrícula:

 

Colexiados: 380,00 €

Non colexiados: 600,00 €

 

Descontos:

10% segunda e sucesivas inscricións

O persoal de despacho de colexiados terá a mesma tarifa que estes.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade