USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Singularidades na *contabilización dos arrendamentos e outras operacións *conexas

Lugar de celebración: A Coruña, Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Preinscrición:
22/03/2017-03/04/2017
Matrícula:
22/03/2017-03/04/2017
Celebración:
04/04/2017-04/04/2017
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña, 4 de abril 2017

Con elevada frecuencia, asínanse contratos de aluguer con cláusulas moi diversas e con obxectivos dispares, que ao cabo inexorablemente xeran dúbidas a contables, a directores financeiros e a auditores (alugueres *intragrupo, edificacións/existencias que non se venden e alúganse con/sen opción de compra, arrendamentos cruzados, aluguer de instalacións, períodos de carencia, incentivos variados…). Para empezar, clasificar un arrendamento como operativo ou como financeiro, non é tarefa sinxela, existen indicadores pero non se poden tomar como concluíntes. E se o *arrendador é fabricante/distribuidor, ¿recoñécese unha venda ou un arrendamento, financeiro/operativo? Sirvan de exemplo recentes *BOICAC sobre arrendamentos de inmobles.


O auditor, o contable, o economista debe analizar en profundidade os elementos substanciais do contrato a fin de catalogalo como operativo ou financeiro, cuestión primordial e prioritaria, á vez que *enredosa e complexa. ¿Cando se ha de activar un “*renting”? *Fiscalmente, ¿cando será arrendamento financeiro?
Salvada a primeira etapa, antes de proceder a calquera *contabilización, será mester determinar o saldo inicial do arrendamento (para o arrendatario e en sede do *arrendador),  o tipo de interese implícito, a suma dos pagos mínimos, o valor residual garantido, o valor residual non garantido, …, así como delimitar as posibles cotas continxentes e os custos directos iniciais, entre outros. Toda unha fervenza de novos conceptos e *intrincadas magnitudes, antes ignoradas e non requiridas polo *PGC90, pero que resultan esenciais para contabilizar os arrendamentos.


Este marco xeral estenderase a *casuísticas como os arrendamentos de terreos e construcións en conxunto, os arrendamentos tipo venda realizados directamente polos fabricantes/distribuidores, as vendas con arrendamento posterior, etc.


Neste seminario tamén se analizarán  as repercusións contables das prórrogas dos contratos, os incentivos/axudas que o *arrendador concede ao arrendatario para facilitar as negociacións, os períodos de carencia acordados, as revisións do contrato, as cotas desiguais, os criterios para o recoñecemento do resultado, as informacións a revelar, a cuantificación do valor presente da débeda (arrendatario) e do dereito de cobro (*arrendador), as operacións de *lease-*back “”, a diferenciación para o caso do *arrendador fabricante do resultado comercial e do resultado financeiro, entre outras.
Adicionalmente, estudarase a nova normativa internacional que regula a *contabilización dos alugueres (*IFRS 16), norma que será obxecto de *trasposición ao *PGC nun futuro e cuxos impactos xa convén coñecer.


En resumo, este seminario abarca a análise dos novos conceptos, das informacións e o estudo das particularidades que actualmente presentan os arrendamentos.

 

Relator

Juan Luís Domínguez
Economista. Auditor de contas. *ECIF. Profesor Titular de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade de Barcelona. Experto en *NIC/*NIIF e Reforma Contable. 

Programa

1.     ARRENDAMENTOS, DEREITOS DE USO, CESIÓNS GRATUÍTAS Ou RETRIBUÍDAS, ALUGUERES *INTRAGRUPO, …: *PGC2008  *versus *PGC1990 e *NIIF 16.
2.     ¿QUE CRITERIOS HAN DE CONSIDERARSE PARA A *CLASIFICACION DO ARRENDAMENTO?: operativo / financeiro.
3.     CASO DE ARRENDAMENTO DE TERREOS E CONSTRUCIÓNS: en conxunto ou por separado.
4.     SINGULARIDADES DO ARRENDAMENTO OPERATIVO:


a.     Para o arrendatario: base de repartición das cotas, custos iniciais, incentivos recibidos, etc.
*b.    Para o *arrendador: criterio de recoñecemento dos ingresos, os custos directos iniciais, deterioración, amortización, etc.


5.     DETALLES DOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS:


a.     Para o arrendatario: valoración do activo, valor presente da débeda, recoñecemento do gasto financeiro, base e período de amortización, pago das cotas, etc.
*b.    Para o *arrendador: importe do dereito de cobro, os custos da negociación e contratación, imputación do ingreso financeiro, etc.
6.     Os *ARRENDADORES FABRICANTES/DISTRIBUIDORES DO ACTIVO CEDIDO EN USO: venda e/ou arrendamento.
7.     *LEASE-*BACK,
a.     Venda con arrendamento financeiro.
*b.    Venda con arrendamento operativo.


8.     OPERACIÓNS E SITUACIÓNS ESPECIAIS: prórrogas, negocios *estacionales, incentivos, períodos de carencia, entre outros.
9.     CASOS DE EMPRESAS E EXEMPLOS ILUSTRATIVOS. Resumo das modificacións derivadas da *IFRS 16.

Homologación

4 horas *computables aos seguintes efectos:

 

·         Formación obrigatoria auditores: na materia de contabilidade.

·         Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos e listas de administradores concursais noutras materias.

·         Rexistro de Expertos Contables: mantemento acreditación e acceso por méritos.

 

 

Lugar de celebración e horario

Sede do Colexio de Economistas
Cabaleiros, 29-1º. A Coruña  

Martes, 4 de abril, de 15 :30 a 19:30 horas.

 

 

Matrícula

 

*Contabilización arrendamentos

 

Actualización contable

 Xornada completa

Colexiados e persoal dos seus despachos:

75,00 €

75,00 €

125,00 €

Outros participantes:  

120,00 €

120,00 €

200,00 €

 

Descontos (non acumulables):

 

- 10% segunda e sucesivas matrículas
- 20% membros REA+*REGA  e *EC (Expertos Contables), e persoal dos seus despachos
- 50 % colexiados desempregados

 

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

 

[INSCRICIÓN CURSO ACTUALIZACIÓN CONTABLE: CONSULTAS *ICAC, REFORMA DO *PGC E OUTRA NORMATIVA CONTABLE]

 

[INSCRICIÓN CONXUNTA AMBOS OS CURSOS]

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade