USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Actualización contable: últimas consultas do *ICAC, reforma do *PGC e outra normativa recente

Lugar de celebración: A Coruña, Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Preinscrición:
22/03/2017-03/04/2017
Matrícula:
22/03/2017-03/04/2017
Celebración:
04/04/2017-04/04/2017
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña, 4 de abril 2017

 

Nos últimos Boletíns Oficiais do Instituto de Contabilidade e Auditoría publicáronse diferentes consultas, unhas sobre complexas operacións empresariais de actualidade, e outras que buscar achegar luz sobre as interpretacións que afloran coa aplicación práctica da normativa contable resultante do novo *PGC.  Tamén son acredores dunha breve análise as novidades das últimas Resolucións do *ICAC sobre: Período medio de pago a provedores, Custo de Produción e o Imposto sobre beneficios.
O RD 602/2016, polo que se modifica o *PGC resulta de aplicación aos exercicios iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016. Ademais das modificacións no tratamento contable dos *Intangibles, tamén afecta o contido da Memoria, ao *ECPN, ás normas de consolidación e ás entidades sen fins lucrativos.
Co obxectivo de analizar e aclarar os pronunciamentos últimos do *ICAC e outra normativa recente, organízase esta XORNADA DE *ACTUALIZACION CONTABLE, de gran utilidade para a aplicación e interpretación das normas, para facilitar a resolución de problemas nas empresas clientes, e simultaneamente pór ao día aos equipos profesionais dos despachos.

 

Relator

Juan Luís Domínguez
Economista. Auditor de contas. *ECIF. Profesor Titular de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade de Barcelona. Experto en *NIC/*NIIF e Reforma Contable. 

Programa

·         Principais novidades contables derivadas do RD 602/2016, polo que se modifica o *PGC 2007.
·         Réxime sancionador por non depósito das contas anuais no Rexistro mercantil.
·         Alugueres con prórroga.
·         Reserva de *capitalización, reserva de *nivelación para Pemes,..
·         Alcance da disposición *derogatoria única da Lei 22/2015, de 20 de xullo, de Auditoría de Contas.
·         Efecto impositivo en subvencións.
·         Retribución a empregados con accións da sociedade.
·         Auditoría doutros “entes”.
·         Cesión de vehículos en *renting a empregados.
·         Reintegro de subvencións.
·         Resultados durante o período de probas.
·         Opcións de compra no marco de arrendamentos.
·         Substitución de pezas en inmobilizados.
·         Consolidación voluntaria e obrigación de auditoría.
·         Segregacións patrimoniais, combinacións de negocios, fusións e escisións. Data contable destas operacións.
·         Acordos de refinanciamento, situacións concursais, …
·         *Contabilización das “reservas de aproveitamento”.
·         Arrendamento con opción de compra deducindo os alugueres pagos.
·         Distribución de beneficios.
·         Franquías, desembolsos realizados e pagos pendentes.
·         Singularidades contables das reestruturacións de débedas.
·         Venda de mercadorías con entrega posterior.
·         Cesión gratuíta de materiais ou equipos.
·         Correccións *valorativas de investimentos financeiros.
·         Novidades a ter en conta das últimas Resolucións aprobadas polo *ICAC:


ou    O imposto sobre beneficios.
ou    O período medio de pago a provedores.
ou    O custo de Produción.


·         … etc.

Homologación

4 horas *computables aos seguintes efectos:

 

·         Formación obrigatoria auditores: 1 hora en auditoría e 3 horas en contabilidade.

·         Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos e listas de administradores concursais noutras materias.

·         Rexistro de Expertos Contables: mantemento acreditación e acceso por méritos.

 

 

Lugar de celebración e horario

Sede do Colexio de Economistas
Cabaleiros, 29-1º. A Coruña  

Martes, 4 de abril, de 9:30 a 13:30 horas.

 

 

Matrícula

 

Actualización contable

*Contabilización arrendamentos

 Xornada completa

Colexiados e persoal dos seus despachos:

75,00 €

75,00 €

125,00 €

Outros participantes:  

120,00 €

120,00 €

200,00 €

 

Descontos (non acumulables):

 

- 10% segunda e sucesivas matrículas

- 20% membros REA+*REGA, persoal dos seus despachos e membros de *EC (Expertos Contables).

- 50 % colexiados desempregados

 

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

 

[INSCRICIÓN CURSO SINGULARIDADES NA *CONTABILIZACIÓN DOS ARRENDAMENTOS E OUTRAS OPERACIÓNS *CONEXAS]

 

[INSCRICIÓN CONXUNTA AMBOS OS CURSOS]

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade