USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Tratamento da ética e independencia na transición á nova Lei de Auditoría (Con avaliación voluntaria dos coñecementos adquiridos)

Lugar de celebración: A Coruña, Colegio de Economistas de A Coruña
Preinscrición:
21/02/2017-20/04/2017
Matrícula:
21/02/2017-20/04/2017
Celebración:
21/04/2017-21/04/2017
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña 21 de abril 2017

 

Neste curso preténdese  analizar a situación transitoria en que se atopan estes aspectos tras a entrada en vigor da Lei 22/2015 de Auditoría o 17 de xuño de 2016, e tamén   dar resposta á esixencia da *NCCI, no sentido de que    os auditores e as sociedades de auditoría reforcen entre o seu persoal o coñecemento das cuestións relativas á independencia na execución dos traballos de auditoría. 

Para iso abordarase o elemento da ética e independencia, mediante a análise previa do seu marco  conceptual, profesional e normativo, con desenvolvemento do  tratamento regulado na nova  *LAC de 22  de xullo de 2015, en relación co Texto refundido aínda vixente nesta materia e a súa *RAC,   así como a súa conexión coa *NCCI e as *NIA-É. 

Está previsto resolver supostos prácticos de situacións que poden comprometer a independencia:   ameazas, incompatibilidades, percepción  de honorarios significativos,  cualificación das relacións da firma de auditoría con outras firmas ou profesionais, etc. Finalmente trataranse os aspectos prácticos que deben terse en consideración nos manuais de control de calidade interno (*MCCI) das firmas, en canto a deseño de políticas e procedementos que dean resposta aos requirimentos normativos, sobre a base do modo en abórdanse no novo *MCCI do REA+*REGA publicado en febreiro de 2016.

 

Relator

Miguel *Bolumar Lara
Auditor.  Membro do Comité de Coordinación e do Consello Directivo do REA+*REGA. Colaborador do Comité de Normas e Procedementos. Revisor de Control de Calidade con dezaseis anos de experiencia, e *formador habitual do REA+*REGA.

 

 

Duración

5,5 horas lectivas

 

Programa

 

1.       Marco conceptual

-      A ética e a moral

-      *Deontología profesional e responsabilidade

-      Regulación e  legalidade

2.       A ética e independencia na actividade dos profesionais da contabilidade

-      Interese público da actividade

3.       Marco lexislativo:

-      Lei de Auditoría e Regulamento

-      A Norma de Control de Calidade Interno

-      As *NIAS-É.

4.       Tratamento na nova Lei de Auditoría 22/2015,  Texto Refundido e Regulamento vixentes

-        Principio xeral de independencia

-        Sistema de ameazas e de salvagarda.

-        Vinculación a entidade *auditada

-        Causas de incompatibilidade

-        Extensións subxectivas

-        Réxime de incompatibilidades

-        Rede de auditoría e non auditoría

-        Contratación e rotación

-        Prohibicións posteriores.

-        Honorarios e transparencia na remuneración das firmas de auditoría.

-        Análise comparativa de novidades e modificacións.

-        Extensións familiares e vínculos estreitos

-        Persoas e entidades relacionadas

-        Prohibición de determinados servizos

-        Extensións á rede de auditoría e non auditoría

-        Abstención por dependencia financeira

-        Aspectos prácticos

-        Supostos de rede e de relacións non constitutivas de rede.

-        Supostos de ameazas e salvagardas

-        Supostos de incompatibilidades

-        Determinación da concentración de honorarios

5.       Tratamento no novo *MCCI do REA+*REGA

-        Obxectivo, políticas e procedementos deseñados

-        Réxime de comunicacións a aplicar pola firma de auditoría

-        Documentos aplicacións propostas.

-        Exemplos de resolución

 

Homologación

 

Auditores

TAP Colexio A Coruña.

5,5  horas só asistencia

8,25  horas con superación proba

5,5  horas peritos

5,5  horas Administradores Concursais (noutras materias)

 

Data, horario e lugar de celebración Sede do Colexio de Economistas
C/ Cabaleiros, 29-1º. A Coruña

Venres, 21 de abril, de 09:00 a 14:30  horas


Matrícula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 90 euros

Outros participantes: 145 euros

 

Descontos (non acumulables):

10% segunda e sucesivas matrículas

20% membros de REA+*REGA Auditores Consello Xeral

 

 

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade