USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Planificación Financeira e Control de Xestión (2ª edición)

Lugar de celebración: A Coruña, A Coruña
Preinscrición:
29/07/2016-13/10/2016
Matrícula:
29/07/2016-13/10/2016
Celebración:
14/10/2016-30/10/2016
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña, inicio 14 de outubro de 2016 

 

OBXECTIVO

Na situación actual de crise económica que afecta á maioría das empresas, é imprescindible realizar un seguimento sistemático do negocio. O método para levalo a cabo é o establecemento dun bo sistema de control de xestión. 

Neste escenario emerxe con máis forza se cabe, a figura do *controller, como profesional clave na organización, encargado de evitar que se produzan desviacións respecto dos obxectivos marcados pola dirección e, se aparecen, propor medidas correctoras. En definitiva, unha área de actuación profesional que está a ser demandada por moitas empresas na difícil contorna en que nos atopamos. 

O *controller desenvolve fundamentalmente as súas funcións nas áreas de contabilidade xeral e de custos, en orzamentos, tesouraría, control de xestión e análise financeira. 

Entre as distintas responsabilidades que ocupa este perfil profesional podemos resaltar:

 

•  O control de veracidade das contas da empresa así como do cumprimento das normas e procedementos. 

•  Control da legalidade e regularidade das operacións orzamentarias e financeiras. 

•  Aplicación dos sistemas contables e financeiros.  

•  Análise dos procedementos contables e orzamentarios, así como dos resultados económicos e financeiros. 

•  Supervisión da elaboración das contas anuais e garantía do cumprimento das obrigacións contables, fiscais e sociais. 

•  Xestión da tesouraría e supervisión do nivel de necesidade de fondos, se non están os procesos de tesouraría centralizados. 

•  Elaboración do orzamento do grupo consolidando os orzamentos individuais das filiais. Seguimento e control.

 

O programa para a formación do *Controller que presentamos, ten unha duración inicial de 80 horas lectivas, que capacitan para coñecer as ferramentas para o desenvolvemento desta actividade. Pero ademais compleméntase con módulos adicionais que permiten optar a completar a formación e alcanzar un maior grao de especialización, que pode alcanzar ata as 170 horas lectivas. 

O programa supón a realización dun PROXECTO FINAL no que se pon de manifesto os coñecementos adquiridos aplicados a un caso real.

Do mesmo xeito o programa inclúe polo menos unha *MASTER *CLASS na que o Director Financeiro ou *Controller dunha empresa de importante notoriedade desenvolve as funcións prácticas do posto e expón a problemática da súa actividade.

 

DIRIXIDO A:

Economistas, Xerentes e Directores Xerais, Directores Administrativos e Financeiros da empresa, Responsables do Orzamento e de Control de Xestión e todos aqueles profesionais que precisen unha formación nestas áreas.

 

METODOLOXÍA:

 

A metodoloxía a empregar é eminentemente activa e baséase na análise tras o desenvolvemento dos contidos específicos de cada área de distintos casos prácticos extraídos da economía real. 

 

DESENVOLVEMENTO ACADÉMICO:

 

O programa de *Controller baséase nun formato modular mediante o cal os participantes poden deseñar a estrutura adecuada ás súas necesidades de formación co fin de alcanzar distintos niveis de especialización.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN E HORARIO:

O programa para a formación do *Controller ten unha duración inicial de 80 horas lectivas. 

Finalizado este módulo de contido mínimo organizaranse os programas adicionais de especialización para os que será imprescindible superar o programa de *Controller na mesma edición ou en edicións anteriores. 

O curso dará comezo o 14 de outubro de 2016, impartíndose en horario de venres tarde e sábados mañá (10 horas semanais).

 

PROGRAMAS E PROFESORADO: 

 

CONSULTAR AQUÍ

 

MATRÍCULA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidade de *fraccionamiento de pago.

Descontos:

-         O persoal de despacho de colexiados terá a mesma tarifa que estes.

-         10% segundas e sucesivas matrículas

  

(*) Para a inscrición en calquera dos módulos de especialización é preciso cursar o módulo *troncal de *Controller na mesma ou anteriores edicións do curso.

 

Os módulos de especialización impartiranse sempre que exista un mínimo de interesados nos mesmos.

 

Documentos

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade