Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Aclaracións sobre a Legalización de libros: criterios Rexistros Mercantís da Coruña e Santiago

Nova: Aclaracións sobre a Legalización de libros: criterios Rexistros Mercantís da Coruña e Santiago

O artigo 18 da Lei 14/2013, de apoio aos emprendedores, relativo á legalización de libros, impón a presentación telemática dos mesmos, non dispondo o lexislador vacatio legis algunha respecto de determinados libros e/ou exercicios sociais.

Dado que dita...

Nova completa
emprégate!

emprego

ventanilla única

ventanilla única

Última revista

revista

buscador de colegiados

buscador de colegiados

Novas

Ver listado completo

Formación

Cursos

Un dos obxectivos primordiais do Colexio de Economistas da Coruña é a formación e a reciclaxe dos seus colexiados, para o que, ao longo de todo o ano, organizamos numerosos cursos e seminarios nos que se abordan as principais novidades e cambios normativos de toda índole -fiscal, contable, concursal, …-.

A través desta Web corporativa convócanse as distintas actividades e permítese a matrícula en liña nas mesmas.

Programas superiores

Ademais da formación de reciclaxe e actualización que se imparte de forma permanente, o Colexio de Economistas convoca anualmente dous Programas de formación superior en Auditoría de Contas e Fiscalidade.

O Curso de Especialización en Auditoría de Contas, dirixido a licenciados en Económicas, Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, e profesionais con experiencia, non só permite cumprir coa fase teórica obrigatoria para exercer a profesión de auditoría, senón que a súa orientación práctica e a directa aplicabilidade dos coñecementos non só á área de auditoría, senón financeira e contable, convérteno nun activo para a consolidación profesional, e tamén para o acceso ao mercado laboral, o que vén referendado pola alta demanda que  firmas e despachos fan da bolsa de traballo deste Curso.

[Máis Información]

 

Pola súa banda, o Master en Fiscalidade e Tributación, homologado polo Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF) ten como finalidade profundar no coñecemento do sistema tributario, mediante unha visión integral e estruturada do mesmo e conta como elemento diferenciador o seu carácter práctico e a súa orientación cara a un alumno que busca profundar e consolidar os seus coñecementos nesta área. O seu programa, cun total de 300 horas lectivas, abarca a totalidade dos Tributos de ámbito estatal e autonómico, Lei Xeral Tributaria e Procedementos Tributarios e complétase cun módulo introductorio de Contabilidade, coa finalidade de reforzar os coñecementos contables necesarios para a adecuada comprensión dos diversos aspectos tributarios que teñen unha relación directa coa materia contable.

[Máis Información]

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade